Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Biết ở 25°C, hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,74.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25°C là

Câu hỏi số 22:

Cho phản ứng hóa học: Br2 +  HCOOH →  2HBr  +  CO2 Lúc đầu nồng độ của HCOOH là 0,010 mol/l, sau 40 giây nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 40 giây tính theo HCOOH là

Câu hỏi số 23:

Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03M và CH3COONa 0,01M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là

Câu hỏi số 24:

Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 450C: N2O5   →   N2O4  +  \frac{1}{2} O2 Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5

Câu hỏi số 25:

Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là

Câu hỏi số 26:

Cho phương trình phản ứng: 2A (k) + B (k) \rightleftharpoons 2X (k)  + 2Y  (k). Người ta trộn 4 chất, mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng, lượng chất X ;à 1,6 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng này là:

Câu hỏi số 27:

Cho cân bằng: CO(k)  +   H2O (k)\rightleftharpoons CO2(k)  +   H2(k) . Ở toC cân bằng đạt được khi có Kc= 1 và [H2O]=0,03M ; [CO2]= 0,04M. Nồng độ ban đầu của CO là:

Câu hỏi số 28:

Nếu ở nhiệt độ 150oC một phản ứng kết thúc sau 2 phút. Hỏi ở 110oC thì phản ứng đó (với lượng chất phản ứng như trên) sẽ kết thúc sau bao nhiêu phút? Biết tốc độ phản ứng đó tăng  lên 2 lần khi tăng lên 100C.

Câu hỏi số 29:

Cho phản ứng: 2SO2 (k)  +  O2 (k)  →  2SO3 (k). Tốc độ của phản ứng trên tăng lên bao nhiêu khi tăng nồng độ của SO2 lên gấp 2 lần và nồng độ O2 lên gấp 3 lần?

Câu hỏi số 30:

Xét phản ứng thuận nghịch sau: SO2 (k) + NO2 (k) ⇄ SO3 (k) + NO (k). Cho 0,11 mol SO2, 0,1 mol NO2, 0,07 mol SO3 vào bình kín 1 lít. Khi đạt cân bằng hóa học thì còn lại 0,02 mol NO2. Vậy hằng số cân bằng của KC là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com