Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau:

          CO (k)  +  H2O (k)  \rightleftharpoons   CO2 (k)   +  H2 (k)    ∆H < 0

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng CO; (3) thêm một lượng H2; (4) giảm áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác, số yếu tố làm thay đổi cân bằng của hệ là

Câu hỏi số 42:

Ở 25oC, hằng số cân bằng của phản ứng:

CH3COOH  +  C2H5OH  \rightleftharpoons  CH3COOC2H5  +  H2O là KC = 4

Biết nồng độ ban đầu của CH3COOH là 1M. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của CH3COOC2H5 là 0,93M. Nồng độ ban đầu của C2­H5OH là

Câu hỏi số 43:

Có cân bằng hóa học sau: N2  +  3H2  \rightleftharpoons  2NH3      ∆H < 0

Biết cứ tăng 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Khi tăng nhiệt độ của phản ứng từ 400oC lên 450oC thì tốc độ của phản ứng tăng lên

Câu hỏi số 44:

Cho các cân bằng hóa học sau:

(1) 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k)

(2) N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k)

(3) CO2 (k) + H2 (k) \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k)

(4) 2HI (k) \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k)

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị dịch chuyển là

Câu hỏi số 45:

Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/l, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của a là

Câu hỏi số 46:

Trong công nghiệp sản xuất NH3, để hiệu suất cao người ta sử dụng biện pháp

Câu hỏi số 47:

Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (2) \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons HI (k) (3) HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) (4) 2HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) (5) H2 (k) + I2 (r) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (k) Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng

Câu hỏi số 48:

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:                             

 CO (k) + H2O (k) \dpi{100} \rightleftharpoons CO2 (k) + H2 (k)      ΔH < 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ;

(2) thêm một lượng hơi nước;

(3) thêm một lượng H2;

(4) tăng áp suất chung của hệ;

(5) dùng chất xúc tác.

  Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:

Câu hỏi số 49:

Cho các cân bằng sau: (1) 2SO2 (k) + O2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2SO3 (k)  (2) N2 (k) + 3H2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2NH3 (k) (3) CO2 (k) + H2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k)  (4) 2HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là

Câu hỏi số 50:

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3 COONa 0,1M. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com