Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho cân bằng hoá học sau: 2SO2 (k)+ O2 (k) ⇄ 2SO3 (k); ∆H < 0. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?

Câu hỏi số 42:

Cho cân bằng hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k); ∆H > 0.    Cân bằng không bị chuyển dịch khi

Câu hỏi số 43:

Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) \rightleftharpoons CaO (rắn) + CO2 (khí) Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?

Câu hỏi số 44:

Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2(k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); ∆H = –92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

Câu hỏi số 45:

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:   CO2 (k) + H2 (k) \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k); ΔH > 0.   Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:  (a) tăng nhiệt độ;   (b) thêm một lượng hơi nước;  (c) giảm áp suất chung của hệ;  (d) dùng chất xúc tác;  (e) thêm một lượng CO2. Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

Câu hỏi số 46:

ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ tăng?

Câu hỏi số 47:

Cho các cân bằng hóa học sau: (a) H2(k) + I2(k) \rightleftharpoons 2HI (k). (b) 2NO2 (k) \rightleftharpoons N2O4 (k). (c) 3H2(k) + N2(k) \rightleftharpoons 2NH3(k). (d) 2SO2(k) + O2(k) \rightleftharpoons 2SO3 (k). Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?

Câu hỏi số 48:

Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng 100ml dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi nào sau đây không làm thay đổi tốc độ phản ứng?

Câu hỏi số 49:

6 gam Zn vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Tác động nào sau đây không làm tăng tốc độ phản ứng?

Câu hỏi số 50:

Cho phản ứng: 3H2 (khí) + Fe2O3 (rắn) ⇄ 2Fe (rắn) + 3H2O (hơi) Nhận định nào sau đây là đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com