Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp các phương pháp giải nhanh

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí than ướt X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ khí X đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng ống sứ giảm 8,0 gam, đồng thời tạo thành 5,4 gam H2O. Lấy toàn bộ khí và hơi thoát ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 42:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3, ZnO và FeO vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít NO2 (đktc). Mặt khác nung m gam hỗn hợp X với khí CO thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 43:

Cho hỗn hợp Mg và Fe. Chia hỗn hợp làm hai phần bằng nhau: - Phần 1: Đốt cháy trong khí O2 tạo thành 50,8 gam  hỗn hợp các oxit, cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HNO3 dư, tạo thành 1,12 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). - Phần 2: Đốt cháy trong khí CO2 dư, tạo thành 42,4 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất).Giá trị của V là:

Câu hỏi số 44:

Hỗn hợp X gồm Mg, MgS, S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 2,912 lít N2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch  Y thu được 46,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 45:

Cho 18,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch Y chứa HNO3 2M và H2SO4 12 M  rồi đun nóng thu được dung dịch Z và 8,96 l hỗn hợp khí T (đktc) gồm NO và SO2 (ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của T so với H2 là 23,5. Tổng khối lượng chất tan trong Z là

Câu hỏi số 46:

Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi. Sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là

Câu hỏi số 47:

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com