Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp hoá học hữu cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và andehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần % các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là?

Câu hỏi số 2:

Ứng với công thức C3H8On có bao nhiêu đồng phân chỉ chứa nhóm chức –OH trong phân tử có thể hoà tan được Cu(OH)2 ?

Câu hỏi số 3:

 

Cho các chất sau: CH3-CHO(1); HC ≡ CH(2); H2C=CH2 (3); CH3-C≡  C-CH3(4); HC≡  C-CH3 (5); HCOOH (6). Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo kết tủa màu vàng là:

Câu hỏi số 4:

Chất hữu cơ A có M = 74 chứa C, H, O số CTPT phù hợp của A là.

Câu hỏi số 5:

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

Câu hỏi số 6:

Cho các hợp chất có công thức phân tử là C2H2On. Với n nhận các giá trị nào thì các hợp chất đó là hợp chất no đa chức?

Câu hỏi số 7:

Số đồng phân có công thức phân tử C4H8O2 có phản ứng với NaOH là:

Câu hỏi số 8:

Hợp chất tác dụng được với nước brom là 

Câu hỏi số 9:

Số đồng phân (kể cả đồng phân hình học) ứng với công thức phân tử C3H5Cl là 

Câu hỏi số 10:

Cho các chất: andehit acrylic, axit fomic, phenol, poli etilen, stiren, toludin, vinyl axetilen. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom là?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com