Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp quy luât di truyền

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Ở ruồi giầm gen B quy định thân xám ;gen b quy định thân đen; gen V quy định cách dài; gen v quy định cánh cụt. Hai cặp gen trên nằm trên một cặp NST, khi đem lai ruồi giấm cái dị hợp về 2 cặp gen với ruồi giấn đực thân xám cánh cụt kết quả thu được 4 kiểu hình trong đó kiểu hình đen cụt chiếm 20%. Kết luận nào sau đây về quá trình phát sinh giao tử của ruồi bố mẹ là đúng và kiểu gen ruồi cái dị hợp là:

Câu hỏi số 22:

Ở ngô, gen R quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Giả thiết hạt phấn(n+1) không có khả năng thụ tinh, noãn (n+1) vẫn thụ tinh bình thường. Cho phép lai P:  RRr x  Rrr. Tỉ lệ kiểu hình ở Flà :

Câu hỏi số 23:

Điều nào sau đây là không đúng về qui luật hoán vị gen:

Câu hỏi số 24:

Đặc điểm nào không phải của thường biến?

 

Câu hỏi số 25:

Trường hợp nào dưới đây di truyền được:

 

Câu hỏi số 26:

Lôcut A nằm trên NST thường qui định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành hai phép lai

Phép lai 1: mắt đỏ x mắt nâu -» 25% đỏ, 50% nâu, 25% vàng

 Phép lai 2- vàng x vàng -» 75% vàng, 25% trắng

Thứ tự từ trội đển lặn là:

Câu hỏi số 27:

Điều nào sau đây là không đúng về quy luật hoán vị gen:

Câu hỏi số 28:

Tính xác suất để bố có nhóm máu A và mẹ có nhóm máu B sinh con gái có nhóm máu AB?

Câu hỏi số 29:

Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền liên kết giống phân li độc lập trong trường hợp nào? 

Câu hỏi số 30:

Tế bào ban đầu có 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gia nguyên phân. Giả sử 1 NST của cặp Aa và một NST của cặp Bb không phân li. Có thể gặp các tế bào con có thành phần NST là: 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com