Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp quy luât di truyền

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: 

Câu hỏi số 32:

Những quá trình nào sau đây không tạo ra được biến dị di truyền?

Câu hỏi số 33:

Có thể phát hiện gen trên nhiễm sắc thể thường, gen trên nhiễm sắc thể giới tính và gen trong tế bào chất bằng phép lai nào sau đây?

Câu hỏi số 34:

Phép lai thuận nghịch là

Câu hỏi số 35:

Hiện tượng làm cho vị trí gen trên nhiễm sắc thể có thể thay đổi là 

Câu hỏi số 36:

Gen đột biến sau đây luôn biếu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là: 

Câu hỏi số 37:

Trong một phép lai, nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới thì khẳng định

Câu hỏi số 38:

Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường 

Câu hỏi số 39:

Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

Câu hỏi số 40:

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh trứng ở cơ thể có kiểu gen  \frac{Ab}{aB} Dd đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, thì theo lí thuyết số loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com