Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp quy luât di truyền

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Tại sao gen đột biến trên NST X của người lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằm trên NST thường?

Câu hỏi số 42:

Điều khác nhau giữa quy luật liên kết gen với hoán vị gen được biểu hiện ở:

Câu hỏi số 43:

Khi xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trội hoàn toàn, điểm khác nhau giữa quy luật phân li độc lập và hoán vị gen thể hiện ở:

I.    Tỉ lệ giao tử của F1

II.   Số kiểu hình xuất hiện ở F2  

III.  Tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở F2  

IV.   Số kiểu tổ hợp giao tử giữa F1

V.    Số biến dị tổ hợp xuất hiện ở F2  

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 44:

Khi xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trội hoàn toàn, điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và hoán vị gen là:

I.   F1 đều dị hợp 2 cặp gen, đồng tính về kiểu hình và F2 đều có sự phân li kiểu hình.

II.  Fđều tạo 4 kiểu giao tử, Fđều xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử.

III. Fđều có 9 kiểu gen và có 4 kiểu hình.

IV. Fđều xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 45:

Lai phân tích là 1 trong các phương pháp phát hiện quy luật di truyền hoán vị gen vì

Câu hỏi số 46:

Tần số hoán vị gen nhỏ hơn 50% vì:

Câu hỏi số 47:

Tần số hoán vị gen là:

Câu hỏi số 48:

Nội dung nào sau đây sai?

I.   Tần số hoán vị gen là tổng phần trăm các loại giao tử hoán vị.

II.  Dấu hiệu hoán vị gen biểu hiện ở kết quả lai phân tích khi kiểu gen của cá thể đem lai có ít nhất 1 cặp gen dị hợp.

III. Tần số hoán vị gen càng lớn khi khoảng cách giữa các gen trên NST càng xa.

IV. Hoán vị gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

V.  Ở loài ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi giấm cái, không xảy ra ở ruồi giấm đực còn ở bướm tằm thì ngược lại.

Phương án đúng là: 

Câu hỏi số 49:

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:

Câu hỏi số 50:

Hoán vị gen là gì?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com