Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp quy luât di truyền

Bài tập luyện

Câu 61: Khi cho 1 cây P tự thụ phấn, người ta thu được F1 có 225 cây quả dẹp, 150 cây quả tròn và 25 cây quả dài. Nếu cho cây P nói trên lai với cây mang kiểu gen Aabb thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở con lai bằng:

A. 2 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài.

B. 6 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài.

C. 3 quả dẹt : 4 quả tròn : 1 quả dài.

D. 15 quả dẹt : 1 quả dài.

Câu 62: Phép lai thuận nghịch là:

A. Phép lai theo 2 hướng, hướng này lấy dạng thứ nhất làm bố thì hướng kia lấy chính dạng đó làm mẹ.

B. Phép lai trở lại khi con lai có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cá thể trội.

C. Phép lai trở lại khi con lai có kiểu hình lặn với cá thể có kiểu hình trội để xác định kiểu gen của cá thể trội.

D. Phép lai giữa các cá thể F1 với nhau để xác định sự phân li của các tính trạng.

Câu 63: Ở người, trên NST thường, gen A quy định thuận tay phải, gen a quy định thuận tay trái. Trên NST giới tính X, gen M quy định nhìn màu bình thường và gen m quy định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ cặp bố mẹ AaXMXm  x aaXMY?      

A. Con trai thuận tay phải, mù màu.

B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường.

C. Con gái thuận tay phải, mù màu.

D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường.

Câu 64: Ở một loài, quả đỏ là trội so với quả vàng, quả ngọt trội so với quả chua. Cho F1 dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn được F2 gồm: 5899 cây đỏ- ngọt; 1597 quả đỏ- chua; 1602 vàng- ngọt; 900 vàng- chua. Quy luật di truyền chi phối phép lai trên là:

A. Phân li độc lập.

B. Hoán vị 2 bên.

C. Liên kết hoàn toàn.

D. Hoán vị 1 bên.

Câu 65: Lai phân tích cây F1 dị hợp 2 cặp gen thế hệ con lai thu được: 175 cây cao-vàng: 175 cây thấp- trắng : 75 cây cao -trắng : 75 cây thấp- vàng. Tần số hoán vị gen trong phép lai là:

A. 30%.

B. 15%.

C. 25%.

D. 35%.

Câu 66: Ở gà, gen t nằm trên NST giới tính X quy định chân lùn. Trong một quần thể gà người ta đếm được 320 con chân lùn trong  đó có 1/4 là gà mái. Số gen t có trong những con gà chân lùn nói trên là:

A. 480.

B. 400.

C. 640.

D. 560.

Câu 67: Giống cây trồng X cho năng suất khi trồng ở Vĩnh Long là 9 tấn/ ha, ở Thanh Hóa là 5 tấn/ ha, ở Thái Bình là 7 tấn/ ha. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Năng suất của giống X phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường.

B. Tập hợp các kiểu hình về năng suất( 9 tấn/ ha, 5 tấn/ ha, 7 tấn/ ha...) gọi là mức phản ứng của KG quy định năng suất.

C. Điệu kiện môi trường làm thay đổi KG của giống X.

D. Điệu kiện môi trường tốt đã phá vỡ giới hạn về năng suất.

Câu 68: Quy luật di truyền nào sau đây không phát hiện được khi dùng phép lai phân tích

A. Hoán vi một bên.

B. Hoán vị 2 bên.

C. Phân li độc lập.

D. Liên kết gen hoàn toàn.

Câu 69: Cho cây hao F1 tự thụ phấn, ở F2 thu được 16 tổ hợp trong đó hoa đỏ nhiều hơn hoa trắng là 68,75%. Tính trạng màu sắc hoa được giải thích theo quy luật di truyền tương tác kiểu:

A. 12:3:1.

B. 9:3:4.

C. 9:6:1.

D. 13:3.

Câu 70: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giầm cái mắt trắng với ruồi giấm đực mắt đỏ tính theo lý thuyết là:

A. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ : 50% ruồi mắt trắng.

B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng.

C. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng.

D. 25% ruồi đực mắt đỏ :  25% ruồi đực mắt trắng : 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com