Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề này tóm tắt lý thuyết trong chương từ vi mô đến vĩ mô cung cấp thông tin cho chúng ta biết cấu tạo đơn giản từ những phần rất nhỏ đến không

Bài tập luyện

Câu 21: Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp? 

A. prôtôn (p). 

B. ôzitron (e+)

C. êlectron (e-)

D. anpha (α). 

Câu 22: Êlectron là hạt sơ cấp thuộc loại

A.  mêzôn. 

B. hipêron. 

C.  leptôn.

D. nuclôn.

Câu 23: Nhóm các nuclôn và hypêron được gọi là

A. Các barion. 

B. Các lepton.  

C. Các fecmion. 

D. Các photon.

Câu 24: Tương tác yếu xảy ra giữa

A. Các lepton với nhau.

B. Các hađron với nhau.

C. Các lepton và hađron.

D. Các hạt quac với nhau.

Câu 25: Mặt Trời không thuộc loại sao nào sau đây

A. Sao trung bình giữa sao chắt và sao khổng lồ.

B. Sao chắt trắng.

C. Sao khổng lồ (sao kềnh đỏ ).

D. Sao nơtron.

Câu 26: Các hạt quac đều là

A. các fecmion mang điện tích là phân số.

B. các fecmion mang điện tích là các số nguyên.

C. các fecmion mang điện tích luôn bằng 1/2.

D. các fecmion mang điện tích luôn bằng 1.

Câu 27: Hệ mặt trời nằm trên mặt phẳng qua tâm và vuông góc với  trục của Ngân hà và cách tâm của Ngân hà vào khoảng:

A. 2/3 bán kính Ngân hà.

B. 1/2 bán kính Ngân hà.

C. 2/3 đường kính Ngân hà.

D. 1/2 đường kính Ngân hà.

Câu 28: Hạt sơ cấp nào sau đây không phải là leptôn? 

A. Êlectron. 

B. Prôtôn. 

C. Pôzitron.

D. Nơtrinô. 

Câu 29: Khi nói về hạt sơ cấp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nơtrinô là hạt sơ cấp có khối lượng nghỉ bằng khối lượng nghỉ của êlectron.

B. Tập hợp các mêzôn và các barion có tên chung là các hađrôn.

C.  Prôtôn là hạt sơ cấp có phản hạt là nơtron. 

D. Phân tử, nguyên tử là những hạt sơ cấp.

Câu 30: Trong bốn hành tinh: Thủy tinh, Kimtinh, Trái Đất, Hỏa tinh thì hành tinh có khối lượng lớn nhất là 

A.  Kim tinh. 

B. Thủy tinh. 

C. Hỏa tinh. 

D. Trái Đất.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com