Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề này tóm tắt lý thuyết trong chương từ vi mô đến vĩ mô cung cấp thông tin cho chúng ta biết cấu tạo đơn giản từ những phần rất nhỏ đến không

Bài tập luyện

Câu 31: Xét 4 hạt: nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Các hạt này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khối lượng nghỉ:

A.  prôtôn, nơtron, êlectron, nơtrinô. 

B. nơtron, prôtôn, nơtrinô, êlectron.

C. nơtron, prôtôn, êlectron, nơtrinô.

D. nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron.

Câu 32: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng dài này được gọi là

A. sao đôi. 

B. sao băng. 

C.  sao siêu mới. 

D. sao chổi. 

Câu 33: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai? 

A.  Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời. 

B. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. 

C. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

D. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh.

Câu 34: Trong số các hạt: prôtôn, anpha, triti và đơteri, hạt sơ cấp là 

A. đơteri.

B. prôtôn.

C. triti. 

D.  anpha.

Câu 35: Xét các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Thủy Tinh, Trái Đất, ThổTinh, Mộc Tinh. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là

A. Thổ Tinh. 

B. Trái Đất.

C. Thủy Tinh.

D. Mộc Tinh.

Câu 36: Êlectron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. nuclôn. 

B. hipêron. 

C. mêzôn. 

D. leptôn. 

Câu 37: Bão từ do Mặt Trời gây ra, ảnh hưởng đến sóng vô tuyến vì nó làm thay đổi

A. khả năng phản xạ sóng điện từ ở tầng điện li.

B. khả năng phản xạ sóng điện từ ở mặt đất.

C. điện trường trên mặt đất.

D. từ trường trên mặt đất.

Câu 38: Trong hệ Mặt Trời, phần lớn các tiểu hành tinh chuyển động trên quỹ đạo nằm giữa quỹ đạo của

A. Thổ tinh và Thiên Vương tinh.

B. Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

C. Mộc tinh và Thổ tinh.

D. Hỏa tinh và Mộc tinh.

Câu 39: Trong hê Mặt trời hai hành tinh có quỹ đạo xa nhau nhất là:

A. Thủy tinh và Thiên vương tinh.   

B.  Thủy tinh và Hải vương tinh.

C. Kim tinh và Hải vương tinh.     

D. Kim tinh và Thiên vương tinh.

Câu 40: Đường kính của Trái Đất là

A. 1600km 

B.   3200km 

C.   6400km   

D. 12800km

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com