Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề này tóm tắt lý thuyết trong chương từ vi mô đến vĩ mô cung cấp thông tin cho chúng ta biết cấu tạo đơn giản từ những phần rất nhỏ đến không

Bài tập luyện

Câu 1: Màu sắc của sao đặc trưng cho

A. Kích thước sao

B. khoảng cách sao

C. khối lượng sao

D. nhiệt độ sao

Câu 2: Các vạch quang phổ của các thiên hà

A. đều lệch về phía bước sóng dài.

B. đều lệch về phía bước sóng ngắn.

C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn nhưng có cả trường hợp lại lệch về phía bước sóng dài.

Câu 3: Đối với các bôzôn thì spin luôn

A. là một số nguyên kể cả bằng 0 ( 0, 1, 2, 3..).

B. là một số nguyên không có số 0 (1, 2, 3..).

C. chỉ là các số bán nguyên kể cả bằng 0 (0,1/2, 3/2, 5/2 ...).

D. chỉ là các số bán nguyên không có số 0 (1/2, 3/2, 5/2...).

Câu 4: Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử xuất hiện đầu tiên vào thời điểm

A. t = 300 000 năm.

B. t = 3 000 năm. 

C. t = 30 000 năm.  

D. t = 3 000 000 năm.

Câu 5: Có bao nhiêu loại hạt sơ cấp tạo nên vật chất:

A. 3 loại ( phô ôn; leptôn; hađrôn).

B. 4 loại (phôtôn; leptôn; hađrôn và êlectron).,

C. 2 loại ( leptôn ; hađrôn).

D. 5 loại (phôtôn; leptôn; hađrôn; êlectron và prôtôn).

Câu 6: Đến thời điểm hiện tại thì trong vũ trụ có

A. 4 loại tương tác cơ bản.

B. 5 loại tương tác cơ bản.

C. 3 loại tương tác cơ bản.

D. 6 loại tương tác cơ bản.

Câu 7: Pôzitron là phản hạt của

A. proton

B. nơron  

C. nơtrinô  

D. êlectron

Câu 8: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là: 

A. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. 

B.  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh. 

C. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổtinh, Kim tinh, Mộc tinh. 

D. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. 

Câu 9: Tương tác yếu xảy ra giữa

A. Các lepton với nhau.

B. Các hađron với nhau.

C. Các lepton và hađron.

D. Các hạt quac với nhau.

Câu 10: Mặt Trời không thuộc loại sao nào sau đây

A. Sao trung bình giữa sao chắt và sao khổng lồ.

B. Sao chắt trắng.

C. Sao khổng lồ (sao kềnh đỏ ).

D. Sao nơtron.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com