Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ vi mô đến vĩ mô

Chuyên đề này tóm tắt lý thuyết trong chương từ vi mô đến vĩ mô cung cấp thông tin cho chúng ta biết cấu tạo đơn giản từ những phần rất nhỏ đến không

Bài tập luyện

Câu 1: Thiên thể không phải là hành tinh trong hệ Mặt Trời là

A. Kim tinh.

B. Trái Đất.

C. Mộc tinh.

D. Mặt Trăng.

Câu 2: Trong các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời : Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh, Thổ tinh, Thủy tinh, hành tinh gần Mặt Trời nhất là

A. Hải Vương tinh.

B. Thổ tinh. 

C. Thiên Vương tinh.

D. Thủy tinh.

Câu 3: Hạt nào là hạt sơ cấp trong các hạt sau : nơtrinô (v), ion Na+, hạt nhân _{6}^{12}\textrm{C} , nguyên tử heli?

A. Hạt nhân _{6}^{12}\textrm{C}  .

B. Ion Na+.

C. Nguyên tử heli. 

D. nơtrinô (v).

Câu 4: Các vạch quang phổ của các thiên hà

A. đều lệch về phía bước sóng dài.

B. đều lệch về phía bước sóng ngắn.

C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn nhưng có cả trường hợp lại lệch về phía bước sóng dài.

Câu 5: Đối với các bôzôn thì spin luôn

A. là một số nguyên kể cả bằng 0 ( 0, 1, 2, 3..).

B. là một số nguyên không có số 0 (1, 2, 3..).

C. chỉ là các số bán nguyên kể cả bằng 0 (0,1/2, 3/2, 5/2 ...).

D. chỉ là các số bán nguyên không có số 0 (1/2, 3/2, 5/2...).

Câu 6: Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử xuất hiện đầu tiên vào thời điểm

A. t = 300 000 năm.

B. t = 3 000 năm. 

C. t = 30 000 năm.  

D. t = 3 000 000 năm.

Câu 7: Hạt π có spin luôn bằng

A. 0.

B. 1.

C. 1/2.

D. 1/2 ; 3/2 ; 5/2…

Câu 8: Khối lượng riêng trung bình của Trái đất cỡ  

A. 5515kg/m3 

B. 4515kg/m3  

C. 3515kg/m3    

D. 2515kg/m3

Câu 9: Có bao nhiêu loại hạt sơ cấp tạo nên vật chất:

A. 3 loại ( phô ôn; leptôn; hađrôn).

B. 4 loại (phôtôn; leptôn; hađrôn và êlectron).,

C. 2 loại ( leptôn ; hađrôn).

D. 5 loại (phôtôn; leptôn; hađrôn; êlectron và prôtôn).

Câu 10: Đến thời điểm hiện tại thì trong vũ trụ có

A. 4 loại tương tác cơ bản.

B. 5 loại tương tác cơ bản.

C. 3 loại tương tác cơ bản.

D. 6 loại tương tác cơ bản.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com