Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 11: ADN là phân tử xoắn kép có chứa 4 loại bazơ Nitơ khác nhau. Phát biểu nào dưới đây về thành phần hóa học và sự tái bản ADN là đúng?

A. Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng Purin bằng số lượng Pyrimidin.

B. Cả hai mạch đều được tổng hợp theo chiều 5 - 3 theo kiểu liên tục.

C. Trình tự các bazơ trên hai mạch giống nhau.

D. Bazơ đầu tiên trên mạch axit nuclêic mới được xúc tác bởi ADN polimeraza.

Câu 12: Một đoạn ARN nhân tạo chỉ có 2 loại Nu với tỉ lệ A/U = 3/2. Bộ mã trong đó có 2 Nu loại U và 1 Nu loại A chiếm tỉ lệ.

A. 24/125.

B. 36/125.

C. 12/125.

D. 54/125.

Câu 13: Hiện tượng gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực giúp các gen này:

A. Làm giảm tần số đột biến có hại vì các đột biến vào phần intron sẽ không gây ra hậu quả xấu nào.

B. Tăng số lượng các axit amin trong chuỗi polipeptit mà gen này mã hóa.

C. Làm tăng tỉ lệ cho đột biến, tạo ra nguyên liệu cho quá trình chọn lọc.

D. Làm tăng số lượng ribonucleotit của phân tử mARN mà gen đó mã hóa.

Câu 14: Một gen có 150 chu kì xoắn. Hiệu số T - G trong gen bằng 300 nucleotit. Số lượng nucleotit loại T ở mạch 1 bằng 400, số lượng nucleotit loại G ở mạch 2 bằng 600 nucleotit. Số nucleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

A. A = 150; T = 400; G = 350; X = 600. 

B. A = 500; T = 400; X = 600.

C.  T = 400; G = 500; X = 600.

D. A = 350; T = 400; G = 150; X = 600.

Câu 15: Đoạn Okazaki là:

A. Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi ADN.

B. Đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

C. Đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

D. Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên đoạn ADN trong quá trình nhân đôi.

Câu 16: Ở LAC Operon, Operator là:

A. Một vùng nằm ở cuối vùng phiên mã ở Operon, có tác dụng kết thúc phiên mã.

B. Một đoạn ADN nằm ở gần prômôtơ, là vùng gắn của prôtêin ức chế.

C. Một đoạn ADN nằm ở gần prômôtơ, là vùng gắn của prôtêin hoạt hóa.

D. Một đoạn ADN nằm ở gần prômôtơ, là vùng gắn của ARN polymeraza.

Câu 17: Chức năng của gen điều hòa là:

A. Kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc.

B. Tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc.

C. Kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hòa tạo ra.

D. Luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc.

Câu 18: Đặc điểm mà phần lớn các gen cấu trúc của sinh vật nhân chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là:

A. Không có vùng khởi đầu.

B. Ở vùng mã hóa, xen kẽ với các đoạn mã hóa axit amin là các đoạn không mã hóa axit amin.

C. Tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã nằm ở vúng cuối cùng của gen.

D. Các đoạn mã hóa axit amin nằm ở phía trước vùng khởi đầu của gen.

Câu 19: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, gen điều hòa có vai trò:

A. Trực tiếp kiểm soát hoạt động cảu gen cấu trúc.

B. Tổng hợp prôtêin ức chế.

C. Tổng hợp prôtêin cấu tạo nên enzim phân giải lactozơ.

D. Hoạt hóa enzim phân giải lactozơ.

Câu 20: Gen cấu trúc mã hóa prôtêin ở sinh vật nhân sơ gồm:

A. Vùng điều hòa, đoạn exon , đoạn intron, vùng kết thúc.

B. Vùng điều hòa, đoạn exon , đoạn intron.

C. Vùng điều hòa, đoạn intron, vùng kết thúc.

D. Vùng điều hòa, đoạn exon , vùng kết thúc.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com