Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 21: 3 bộ ba không mã hóa axit amin trong 64 bộ ba là:

A. UAA,UAG,UGA.

B. UAG,UAU,AUG.

C. AUG,UUA,UAG.

D. UAA,AUU,UGA.

Câu 22: Nhiều nhóm sinh vật có gen phân mảnh gồm các exon và intron. Điều khẳng định nào sau đây về sự biểu hiện kiểu gen là đúng:

A. Trong quá trình hình thành mARN, các intron sẽ loại bỏ khỏi mARN( mARN sơ khai).

B. Mỗi một bản sao của exon được tạo ra bới một prômôter (vùng khởi động riêng biệt).

C. Sự dịch mã của exon được bắt đầu tự bộ ba khởi đầu của từng exon.

D. Trong quá trình dịch mã, các ribôxôm nhảy qua vùng intron của mARN.

Câu 23: Cấu trúc của loại phân tử nào sau đây không có liên kết hidro?

A. mARN.

B. ADN.

C. tARN.

D. Prôtêin.

Câu 24: Cả 3 loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có các đặc điểm chung:

1. Chỉ gồm 1 chuỗi polinucleotit.

2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

3.Có 4 đơn phân.

4. Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

Phương án đúng:

A. 1,2,4.

B. 1,3,4.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4.

Câu 25: Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ \frac{A+T}{G+X} = 0,6 thì hàm lượng G hoặc X của nó xấp xỉ:

A. 0,34

B. 0,31

C. 0,43

D. 0,40

Câu 26:

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (O) là nơi

A. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

B.  Mang thông tin qui định cấu trúc prôtêin ức chế

C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc

D. Prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã

Câu 27:

Tính đa dạng và đặc thù của các đại phân tử sinh học là do:

A. Cấu trúc đa phân

B. Có khối lượng lớn

C. Cấu tạo phức tạp

D. A, B và C đều đúng

Câu 28: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G. 30% U, 35 % X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào?

A. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G

B. 22,5% T;22,5% A; 27,5% G; 27,5 % X

C. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T

D. 17,5%G;17,5%X; 32,5%A; 32,5%T

Câu 29: Cấu trúc của loại phân tử nào sau đây không có liên kết hidro?

 

A. mARN

B. ADN

C. tARN

D. Protein

Câu 30: ADN có chức năng

A. cấu trúc nên màng tế bào và các bào quan

B. lưu trữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.

C. cấu trúc nên enzim, hoocmon và kháng thể

D. cấu trúc nên tính trạng trên cơ thể sinh vật

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com