Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

ADN có ở vị trí nào sau đây?

Câu hỏi số 52:

Vùng kết thúc của gen có vai trò:

 

Câu hỏi số 53:

Một đoạn ADN có tổng số nuclêôtit là 3000. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A là 350. Trên mạch 2 của gen có số nuclêôtit loại G là 400 và số nuclêôtit loại X là 320. Số nuclêôtit  từng loại của đoạn gen đó là

Câu hỏi số 54:

Mạch thứ nhất của gen dài 0,2448µm. Ở mạch đơn thứ hai có tỉ lệ các loại nuclêôtit A : T : G : X lần lượt là 1 : 7 : 4 : 8. Ti lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trong gen trên:

Câu hỏi số 55:

*  Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện:

Câu hỏi số 56:

Khi xuyên qua mô sống, các tác nhân gây đột biến nào sau đây có thế kích thích và ion hóa các nguyên tử?

 

 

Câu hỏi số 57:

Đột biến sinh dưỡng là loại đột biến:

 

 

Câu hỏi số 58:

Gen có 2652 liên kết hyđrô. Trong một mạch đơn của gen có tỉ lệ giữa

các loại nuclêôtit như sau: \small \frac{T}{A} = \frac{3}{5} , \small T = \frac{3}{4}G , \small G = \frac{1}{2} X.

Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen là:

Câu hỏi số 59:

ADN dạng vòng thường gặp ở?

Câu hỏi số 60:

Một gen có chiều dài 5100A^{o} và có số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của cả gen. Số liên kết hiđrô của gen đó là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com