Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 1: Một đoạn ARN nhân tạo chỉ có 2 loại Nu với tỉ lệ A/U = 3/2. Bộ mã trong đó có 2 Nu loại U và 1 Nu loại A chiếm tỉ lệ.

A. 24/125.

B. 36/125.

C. 12/125.

D. 54/125.

Câu 2: Một gen có 150 chu kì xoắn. Hiệu số T - G trong gen bằng 300 nucleotit. Số lượng nucleotit loại T ở mạch 1 bằng 400, số lượng nucleotit loại G ở mạch 2 bằng 600 nucleotit. Số nucleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

A. A = 150; T = 400; G = 350; X = 600. 

B. A = 500; T = 400; X = 600.

C.  T = 400; G = 500; X = 600.

D. A = 350; T = 400; G = 150; X = 600.

Câu 3: Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ \frac{A+T}{G+X} = 0,6 thì hàm lượng G hoặc X của nó xấp xỉ:

A. 0,34

B. 0,31

C. 0,43

D. 0,40

Câu 4: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G. 30% U, 35 % X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào?

A. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G

B. 22,5% T;22,5% A; 27,5% G; 27,5 % X

C. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T

D. 17,5%G;17,5%X; 32,5%A; 32,5%T

Câu 5: Một gen dài 3060 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 100 A và 250 T. Gen đó bị đột biến mất một cặp G - X thì số liên kết hidro của gen đột biến sẽ bằng:

A. 2345.

B. 2346.

C. 2348.

D. 2347.

Câu 6: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A = 20% và có X = 621 nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị µm là:

A. 0,0017595

B. 0,3519

C. 3519

D. 0,7038

Câu 7:

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được:

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép

B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn

C. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn

D. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép

Câu 8:

Điếm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chày cao nhất?

A. phân tử ADN có A chiếm 10%

B. phân tử ADN có A chiếm 20%

C. phân tử ADN có A chiếm 40%

D. phân tử ADN có A chiếm 30%

Câu 9: Trên mạch 1 của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 0,4 thì trên mạch bổ sung (mạch 2) tỉ lệ đó là

A. 0,25

B. 0,4

C. 2,5

D. 0,6

Câu 10:

Gen có chiều dài 0,2856 µm. Trên một mạch đơn của gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là T = \small \frac{6}{5} G = 3A = \small \frac{6}{7} X số lượng nuclêôtit thuộc mỗi loại của gen trên là:

 

A. A = T = 504 ; G = X = 336.

B. A = T = 336 ; G = X = 504.

C.  A = T = G = X = 420. 

D. A = T = 294 ; G = X = 546.\small T_{1}=3A_{1}

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com