Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Chuyển đoạn Robertson là:

Câu hỏi số 12:

Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 8 × 109 cặp nuclêotit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm:

Câu hỏi số 13:

Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

Câu hỏi số 14:

Hiện tượng nào sau đây của NST chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?

Câu hỏi số 15:

Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do:

Câu hỏi số 16:

Hiện tượng làm cho vị trí gen trên NST có thể thay đổi là:

Câu hỏi số 17:

Đoạn ADN quấn quanh lõi Histon của nucleoxom gồm:

Câu hỏi số 18:

Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen trên NST là: 

Câu hỏi số 19:

Sự thu gọn cấu trúc không gian của NST:

Câu hỏi số 20:

Các bệnh do đột biến phân tử ờ người:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com