Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 21: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực sợi nhiễm sắc của NST có đường kính là

A. 300nm

B. 300 Å

C. 700nm

D. 110 Å 

Câu 22: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của NST có đường kính: 

A. 300nm

B. 11nm

C. 110A0

D. 300A0

Câu 23: Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ờ nguyên phân?

A. Nhân đôi

B. Co xoắn

C. Tháo xoắn

D. Tiếp hợp và trao đổi chéo

Câu 24: Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của một loài động vật là 6,6pg. Trong trường hợp phân bào bình thường, hàm lượng ADN nhân của mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân II là:

A. 6,6pg.

B. 3,3pg.

C. 13,2pg.

D. 26,4pg.

Câu 25: Dưới đây là hình vẽ minh họa các tế bào của cùng 1 cơ thể ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình nguyên phân

    

Trình tự nào sau đây phản ánh đúng thứ tự diễn ra quá trình nguyên phân?

A. 2=>3=>1=>4

B. 1=>2=>3=>4

C. 1=>3=>2=>4

D. 4=>2=>1=>3

Câu 26: Chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon trong cấu trúc nucleoxom là khoảng

A. 992 A0

B. 140 A0

C. 146 A0

D. 496,4 A0

Câu 27: Hình vẽ dưới mô tả giai đoạn nào của quá trình phân bào ở một tế bào bình thường?

A. Kỳ giữa của nguyên phân                               

B. Kỳ giữa của giảm phân I.

C. Kỳ giữa của giảm phân II.                              

D. Kỳ sau của nguyên phân.

Câu 28:

Trong cùng thời gian, tế bào A có chu kì nguyên phân gấp đôi tế bào B đã tạo ra tất cả 272 tế bào con. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào lần lượt là:

A.        4 và 8.   

B. 2 và 4. 

C. 1 và 2. 

D. 8 và 4.

Câu 29:

Một loài có bộ NST 2n = 16, chu kì nguyên phân là 30 phút, kì trung gian xảy ra trong 10 phút, mỗi kì còn lại 5 phút. Bắt đầu từ đầu kì trung gian lần nguyên phân thứ nhất, số NST môi trường cần cung cấp cho tế bào tại các thời điểm sau 30 phút và sau 70 phút lần lượt là:

 

A. 16 và 48.  

B. 32 và 48.

C. 16 và 112.

D. 48 và 112.

Câu 30:

Có 3 tế bào I, II, III đều nguyên phân với số đợt không bằng nhau và nhỏ dần từ tế bào I đến tế bào III đã tạo ra tất cả 168 tế bào con. Mỗi tế bào trên có số đợt nguyên phân lần lượt là:

A. 7, 5, 3.  

B.  6, 5, 3.

C. 5, 4, 3.

D.  6, 4, 3.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com