Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Một hợp tử trải qua một số đợt nguyên phân, các tế bào con sinh ra đều tiếp tục nguyên phân 3 lần, số thoi vô sắc xuất hiện từ nhóm tế bào này là 112. Số lần nguyên phân cúa hợp tử là:

Câu hỏi số 32:

Xét 3 tế bào cùng loài đều nguyên phân bốn đợt bằng nhau đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 360 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài trên là:

Câu hỏi số 33:

Xét 4 tế bào A, B, C, D đều nguyên phân. Số đợt nguyên phân của tế

bào B gấp 3 lần tế bào A và chỉ bằng \frac{1}{2} số lần nguyên phân tế bào C. Tổng số

đợt nguyên phân của cả bốn tế bào là 18. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào lần lượt là:

Câu hỏi số 34:

Từ một hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 lần liên tiếp thì số NST kép ở kì đầu của lần nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?

Bài 35:

Cho biết A: quy định quả dài; a.: quả ngắn. Quá trình giảm phân đều xảy ra bình thường.

Câu hỏi số 1:

Ti lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai Aaaa x Aaaa:  

Câu hỏi số 2:

Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện từ phép lai Aaaa X aaaa.

Câu hỏi số 36:

Hình  dưới đây mô tả kì nào của hình thức phân bào nào?

Câu hỏi số 37:

Có ba tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:

Bài 38:

10 tế bào đều nguyên phân số đợt bằng nhau đă cần cung cấp 560 NST đơn. Tổng số NST chứa trong các tế bào con được sinh ra là 640.

Câu hỏi số 1:

Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là:

Câu hỏi số 2:

Số lần nguyên phân của mỗi tế bào:

Câu hỏi số 3:

Tổng số tế bào con đã trải qua các thế hệ tế bào là:

Câu hỏi số 39:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Câu hỏi số 40:

Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50%  tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com