Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 1: Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể là:

A. Đột biến giao tử hoặc đột biến xôma.

B. Đột biến tiền phôi hoặc đột biến xôma.

C. Đột biến xôma hoặc thường biến.

D. Đột biến tiền phôi, đột biến xôma hoặc thường biến.

Câu 2: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính:

A. 30 nm. 

B. 300 nm.

C. 11 nm.

D. 110 nm.

Câu 3: Sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

A. Hoán vị gen.

B. Đột biến thể lệch bội.

C. Đột biến đảo đoạn NST.

D. Đột biến lặp đoạn và mất đoạn NST.

Câu 4: Tế bào sinh tinh của một loài động vật có trình tự các gen như sau:

+ Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ nhất là ABCDE và NST thứ hai là abcde.

+ Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ nhất là FGHIK và NST thứ hai là fghik. Loại tinh trùng có kiểu gen ABCde và Fghik xuất hiện do cơ chế:

A. Chuyển đoạn không tương hỗ.

B. Phân li độc lập của các NST.

C. Trao đổi chéo.

D. Đảo đoạn.

Câu 5: Chuyển đoạn Robertson là:

A. Sự sáp nhập 2 NST khác nhau.

B. Chuyển đoạn trong phạm vi 1 NST.

C. Chuyển đoạn tương hỗ.

D. Trao đổi chéo gây hoán vị gen.

Câu 6: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

A. Lặp đoạn trong một NST.

B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Chuyển đoạn tương hỗ.

D. Sát nhập NST này vào NST khác.

Câu 7: Hiện tượng nào sau đây của NST chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?

A. Nhân đôi.

B. Co xoắn.

C. Tháo xoắn.

D. Tiếp hợp và chao đổi chéo.

Câu 8: Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do:

A. Lặp đoạn trên NST thường.

B. Chuyển đoạn trên NST thường.

C. Lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính.

D. Chuyển đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính.

Câu 9: Hiện tượng làm cho vị trí gen trên NST có thể thay đổi là:

A. Nhân đôi NST.

B. Phân li NST.

C. Co xoắn NST.

D. Trao đổi chéo NST.

Câu 10: Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen trên NST là: 

A. Mất đoạn.

B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Lặp đoạn.

D. Đảo đoạn.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com