Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể là:

Câu hỏi số 2:

Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính:

Câu hỏi số 3:

Sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

Câu hỏi số 4:

Tế bào sinh tinh của một loài động vật có trình tự các gen như sau:

+ Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ nhất là ABCDE và NST thứ hai là abcde.

+ Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ nhất là FGHIK và NST thứ hai là fghik. Loại tinh trùng có kiểu gen ABCde và Fghik xuất hiện do cơ chế:

Câu hỏi số 5:

Chuyển đoạn Robertson là:

Câu hỏi số 6:

Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?

Câu hỏi số 7:

Hiện tượng nào sau đây của NST chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?

Câu hỏi số 8:

Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do:

Câu hỏi số 9:

Hiện tượng làm cho vị trí gen trên NST có thể thay đổi là:

Câu hỏi số 10:

Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen trên NST là: 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com