Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo? 

Câu hỏi số 22:

 _{11}^{24}\textrm{Na} là đồng vị phóng xạ βvới chu kì bán rã T và biến đổi thành _{12}^{24}\textrm{Mg}. Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu _{11}^{24}\textrm{Na}  nguyên chất. Ở thời điểmt1 , tỉ số giữa số hạt nhân _{12}^{24}\textrm{Mg} tạo thành và số hạt nhân  _{11}^{24}\textrm{Na} còn lại trong mẫu là 1/ 3 . Ở thời điểm 

 t2 = t1 +2T , tỉ số nói trên bằng

Câu hỏi số 23:

146C chất phóng xạ β- và tạo ra 147N. Khối lượng nguyên tử 146C  là 14,0059u và khối lượng nguyên tử 147N  là 13,9992u. Khối lượng electron là me=0,00054u. Biết u.c2=931MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

Câu hỏi số 24:

Bắn hạt α có động năng 4MeV vào hạt nhân 147N  đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Biết mα=4,0015u; mX=16,9947u; mN=13,9992u; mp=1,0073u; 1u=931MeV/c2; c=3.108m/s. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng và vận tốc của prôtôn sinh ra là:

Câu hỏi số 25:

Đồng vị 24Na phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T tạo thành hạt nhân con 24Mg. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng 24Mg và 24Na  là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỉ số trên là

Câu hỏi số 26:

Chất phóng xạ pôlôni   _{84}^{210 }Po phát ra tia α và biến đổi thành chì _{82}^{206 }Po . Cho chu kỳ bán rã của _{84}^{210 }Po là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2=t1+276 ngày, tỉ số này là

Câu hỏi số 27:

Hạt nhân hêli (_{2}^{4}He ) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (_{3}^{7}Li ) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt nhân này

Câu hỏi số 28:

Sau thời gian t1, số hạt ban đầu của một đồng vị phóng xạ nào đó giảm xuống 3 lần. Sau thời gian t2=2t1 thì số hạt ban đầu giảm xuống :

Câu hỏi số 29:

Phản ứng _{3}^{6}Li+ n \rightarrow _{1}^{3}T + _{2}^{4}He tỏa ra một năng lượng 4,8MeV. Nếu ban đầu động năng của các hạt là không đáng kể thì sau phản ứng động năng các hạt T và  _{2}^{4}He lần lượt : (Lấy khối lượng các hạt sau phản ứng là mT=3u;  mα  =4u)

Câu hỏi số 30:

Một chiếc tàu dùng năng lượng nguyên tử có công suất là P=3,2.104 kW và trong một ngày đêm nó cho phân hạch hết m=200g đồng vị U235. Mỗi phân hạch giải phóng năng lượng Q1=200MeV.  Biết NA = 6,022.1023mol-1. Hiệu suất động cơ của tàu xấp xỉ bằng 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com