Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Đồng vị _{Z}^{A}X phóng xạ α tạo thành chì _{Z-2}^{A-4}\textrm{Y}. Ban đầu một mẫu chất X có khối lượng là 1g.Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X trong mẫu là 2 :1 .Tại thời điểm t2= t1+320 (ngày) thì tỉ lệ đó là 47:1. Tính chu kì bán rã của X

Câu hỏi số 32:

Dưới tác dụng của bức xạ \gamma, hạt nhân cácbon _{6}^{12}\textrm{C} có thể tách ra thành các hạt nhân hêli _{2}^{4}\textrm{He} theo phản ứng  _{6}^{12}C +hf \rightarrow 3_{2}^{4}He . Cho biết _{2}^{4}\textrm{He} = 4,002604u; u = 1,66055.10-27kg ; _{6}^{12}\textrm{C} = 12u; hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Xác định tần số tối thiểu của các lượng tử \gammađể phản ứng được thực hiện.

Câu hỏi số 33:

Trong hạt nhân nguyên tử  _{84}^{210}\textrm{Po}  có

Câu hỏi số 34:

Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là

Câu hỏi số 35:

Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}  phóng xạ theo phương trình : _{84}^{210}\textrm{Po}  → _{Z}^{A}\textrm{X}  + _{82}^{206}\textrm{Pb}  . Hạt X là

Câu hỏi số 36:

Hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C} sau một lần phóng xạ tạo ra hạt nhân _{7}^{14}\textrm{N} . Đây là

 

Câu hỏi số 37:

Biết khối lượng của prôtôn là 1,0072u, của nơtron là 1,0086u, của hạt nhân _{11}^{23}\textrm{Na}  là 22,98373u  và 1u  = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của _{11}^{23}\textrm{Na} bằng

Câu hỏi số 38:

So với hạt nhân _{20}^{40}\textrm{Ca} , hạt nhân _{27}^{56}\textrm{Co} có nhiều hơn

Câu hỏi số 39:

Cho phản ứng hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}_{4}^{9}\textrm{Be}  → _{6}^{12}\textrm{C} + _{0}^{1}\textrm{n}  . Trong phản ứng này, _{Z}^{A}\textrm{X}

Câu hỏi số 40:

Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com