Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán rã T. Cứ một hạt nhân X sau khi phóng xạ tạo thành một hạt nhân Y. Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ số nguyên tử của chất Y và chất X là k thì tuổi của mẫu chất được xác định theo công thức:

Câu hỏi số 32:

Hai chất phóng xạ X và Y ban đầu có số hạt nhân bằng nhau. Chu kì bán rã của X là 1h, chu kì bán rã của Y là 2h. Sau 2h thì tỉ số độ phóng xạ của X và Y sẽ là

Câu hỏi số 33:

Có hai chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ là λA=2λB. Sau khoảng thời gian 1 chu kì bán rã của chất phóng xạ B thì

Câu hỏi số 34:

Hạt nhân  _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} phóng xạ và biến thành hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y} bền. Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ  _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất  _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} , sau hai chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

Câu hỏi số 35:

Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α lệch ít hơn tia β chủ yếu là do:

Câu hỏi số 36:

Cho bốn loại tia phóng xạ α,β-+ và γ đi theo phương song song với các bản của một tụ điện phẳng. Kết luận nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 37:

Chùm tia β+

Câu hỏi số 38:

Trong các tia sau tia nào là dòng các hạt không mang điện tích ?

Câu hỏi số 39:

Gọi H0 là độ phóng xạ của một lượng chất ở thời điểm t=0 và λ là hằng số phóng xạ của nó. Khi đó độ phóng xạ của lượng chất ở thời điểm t bất kì là:

Câu hỏi số 40:

Gọi N0 là số hạt nhân của một chất phóng xạ ở thời điểm t=0 và λ là hằng số phóng xạ của nó. Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã của chất phóng xạ ở thời điểm t là

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com