Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Trong khoảng thời gian 4 giờ, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị phân rã đó bằng bao nhiêu?

Câu hỏi số 62:

Cho thời gian bán rã của _{38}^{90}\textrm{Sr} là T=20 năm. Sau 80 năm, phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng :

Câu hỏi số 63:

Một khối chất Astat  _{85}^{211}\textrm{At} có số nguyên tử ban đầu N0= 2,86.1016 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kì bán rã của Astat là:

Câu hỏi số 64:

Đồng vị _{92}^{234}\textrm{U} sau một Chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành _{82}^{106}\textrm{Pb} . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là:

Câu hỏi số 65:

Pôlôni  _{84}^{210}\textrm{Po} phóng xạ theo chương trình:_{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X}+_{82}^{206}\textrm{Pb}   . Hạt X là

Câu hỏi số 66:

Hạt nhân _{88}^{226}\textrm{Ra}  biến đổi thành hạt nhân _{86}^{222}\textrm{Rn} do phóng xạ

.

Câu hỏi số 67:

Trong phóng xạ β+ thì hạt nhân con

Câu hỏi số 68:

Trong phóng xạ β- thì hạt nhân con :

Câu hỏi số 69:

Cacbon trong thiên nhiên gồm 99% đồng vị C12 và 1% đồng vị C13. Khối lượng nguyên tử (u) của nguyên tố này là:

Câu hỏi số 70:

Biết tốc độ ánh sang trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất bất kì bằng

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com