Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;-1),B(-1;2) và I(1;-1). Xác định tọa độ C,D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ tâm O của hình bình hành ABCD.

Câu hỏi: 106692

Câu hỏi số 2: Vận dụng cao

Cho tam giác ABC có A(-1;1),B(5;-3), đỉnh C nằm trên Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C

Câu hỏi: 106689

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

Cho ba điểm A(2;5),B(1;1),C(3;3)

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho 

overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AB}-2overrightarrow{AC}

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành ấy.

Câu hỏi: 106684

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

Cho ba điểm A(1;0),B(0;3),C(-3;-5)

Tìm điểm M thuộc Ox mà 

T=left | 2overrightarrow{MA}-3overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC} 
ight |

bé nhất

Câu hỏi: 106683

Câu hỏi số 5: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Các điểm M(1;1), N(2;3), P(0;4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA,AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

Câu hỏi: 106682

Câu hỏi số 6: Vận dụng

Trên mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(-2;-2) và B(5;-4)

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;0).

Câu hỏi: 106679

Câu hỏi số 7: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD. Xác định điểm M,N,P sao cho

a) 2overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}.

b) overrightarrow{NA}+overrightarrow{NB}+overrightarrow{NC}+overrightarrow{ND}=overrightarrow{0}

c) 3overrightarrow{PA}+overrightarrow{PB}+overrightarrow{PC}+overrightarrow{PD}=overrightarrow{0}

Câu hỏi: 106621

Câu hỏi số 8: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm AB và  N là một điểm trên cạnh AC sao cho NA=2NC. Gọi K là trung điểm MN. Phân tích vectơ overrightarrow{AK} theo overrightarrow{AB}, overrightarrow{AC}

Câu hỏi: 106607

Câu hỏi số 9: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Điểm M trên cạnh BC sao cho MB=2MC. Hãy phân tích vectơ overrightarrow{AM} theo hai vectơ overrightarrow{u}=overrightarrow{AB}, overrightarrow{v}=overrightarrow{AC}

Câu hỏi: 106606

Câu hỏi số 10: Vận dụng

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Hãy biểu diễn các vectơ overrightarrow{AB}, overrightarrow{GC}, overrightarrow{BC},overrightarrow{CA} theo overrightarrow{a}=overrightarrow{GA}, overrightarrow{b}=overrightarrow{GB}

Câu hỏi: 106605

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com