Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 11:

Cho ba điểm A(1;0),B(0;3),C(-3;-5)

Tìm điểm M thuộc Ox mà 

T=left | 2overrightarrow{MA}-3overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC} 
ight |

bé nhất

A. M(2;0)

B. M(3;0)

C. M(4;0)

D. M(5;0)

Câu hỏi : 106683

Câu 12:

Cho tam giác ABC. Các điểm M(1;1), N(2;3), P(0;4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA,AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

A. A(1;-2),B(1;-6),C(3;8)

B. A(1;-2),B(-1;-6),C(3;8)

C. A(1;-2),B(-1;-6),C(-3;8)

D. A(1;-2),B(-1;6),C(3;8)

Câu hỏi : 106682

Câu 13: Trên mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(-2;-2) và B(5;-4)

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;0).

A. G(1;-2) và C(3;6)

B. G(1;2) và C(3;6)

C. G(1;-2) và C(3;-6)

D. G(1;2) và C(3;-6)

Câu hỏi : 106679

Câu 14:

Cho tam giác ABC có tọa độ A(xA;yA), B(xB;yB), C(xC;yC). Tìm tọa độ của trung điểm I của AB và trọng tâm G.

Câu hỏi : 106678

Câu 15:

Cho điểm M(x;y). Tìm tọa độ các điểm

a) Mđối xứng với M qua trục Ox.

b) M2 đối xứng với M qua trục Oy.

c) M3 đối xứng với M qua gốc O.

Câu hỏi : 106677

Câu 16: Tìm tham số để các cặp vectơ cùng phương:

egin{array}{l} a){
m{ }}overrightarrow u = frac{1}{2}overrightarrow i - 5overrightarrow j ,overrightarrow v = koverrightarrow i - 4overrightarrow j . b){
m{ }}overrightarrow m = (x;3),overrightarrow n = ( - 2;2{
m{x}}). end{array}

Câu hỏi : 106676

Câu 17:

{
m{Cho }}overrightarrow u = (3; - 2),overrightarrow v = (7;4)

Tính tọa độ của các vectơ overrightarrow u + overrightarrow v ,{
m{ }}overrightarrow u - overrightarrow v ,{
m{ 8}}overrightarrow u ,{
m{ 3}}overrightarrow u - 4overrightarrow v ,{
m{ - }}left( {3overrightarrow u - 4overrightarrow v } 
ight).

Câu hỏi : 106675

Câu 18: Xem xét các cặp vectơ sau có cùng phương hay không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem cùng hay ngược hướng: 

egin{array}{l} a)overrightarrow a = (2;3),overrightarrow b = ( - 10; - 15) b)overrightarrow u = (0;5),overrightarrow v = (0;8) c)overrightarrow m = ( - 2;1),overrightarrow n = ( - 6;3) d)overrightarrow c = (3;4),overrightarrow d = (6;9) end{array}

Câu hỏi : 106674

Câu 19: Cho ba vectơ overrightarrow{a}=(3;1);overrightarrow{b}=(-1;2);overrightarrow{c}=(-1;7)

Hãy biểu diễn vectơ overrightarrow{p}=overrightarrow{a}+overrightarrow{b}+overrightarrow{c} qua các vectơ a và b.

Câu hỏi : 106651

Câu 20:

Cho dpi{100} overrightarrow{a}=(2;1);overrightarrow{b}=(3;4);overrightarrow{c}=(7;2)

a) Tìm tọa độ của vectơ small overrightarrow{u}=2overrightarrow{a}-3overrightarrow{b}+overrightarrow{c}

b) Tìm tọa độ của vectơ v sao cho dpi{100} overrightarrow{v}+overrightarrow{a}=overrightarrow{b}-overrightarrow{c}

c) Tìm k,m để dpi{100} overrightarrow{c}=koverrightarrow{a}+moverrightarrow{b}

Câu hỏi : 106650

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com