Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng cao

Cho ba điểm A(1;0),B(0;3),C(-3;-5)

Tìm điểm M thuộc Ox mà 

T=left | 2overrightarrow{MA}-3overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC} 
ight |

bé nhất

Câu hỏi: 106683

Câu hỏi số 12: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Các điểm M(1;1), N(2;3), P(0;4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA,AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

Câu hỏi: 106682

Câu hỏi số 13: Vận dụng

Trên mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(-2;-2) và B(5;-4)

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(2;0).

Câu hỏi: 106679

Câu hỏi số 14: Vận dụng

Cho tam giác ABC có tọa độ A(xA;yA), B(xB;yB), C(xC;yC). Tìm tọa độ của trung điểm I của AB và trọng tâm G.

Câu hỏi: 106678

Câu hỏi số 15: Vận dụng

Cho điểm M(x;y). Tìm tọa độ các điểm

a) Mđối xứng với M qua trục Ox.

b) M2 đối xứng với M qua trục Oy.

c) M3 đối xứng với M qua gốc O.

Câu hỏi: 106677

Câu hỏi số 16: Vận dụng

Tìm tham số để các cặp vectơ cùng phương:

egin{array}{l} a){
m{ }}overrightarrow u = frac{1}{2}overrightarrow i - 5overrightarrow j ,overrightarrow v = koverrightarrow i - 4overrightarrow j . b){
m{ }}overrightarrow m = (x;3),overrightarrow n = ( - 2;2{
m{x}}). end{array}

Câu hỏi: 106676

Câu hỏi số 17: Vận dụng

{
m{Cho }}overrightarrow u = (3; - 2),overrightarrow v = (7;4)

Tính tọa độ của các vectơ overrightarrow u + overrightarrow v ,{
m{ }}overrightarrow u - overrightarrow v ,{
m{ 8}}overrightarrow u ,{
m{ 3}}overrightarrow u - 4overrightarrow v ,{
m{ - }}left( {3overrightarrow u - 4overrightarrow v } 
ight).

Câu hỏi: 106675

Câu hỏi số 18: Vận dụng

Xem xét các cặp vectơ sau có cùng phương hay không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem cùng hay ngược hướng: 

egin{array}{l} a)overrightarrow a = (2;3),overrightarrow b = ( - 10; - 15) b)overrightarrow u = (0;5),overrightarrow v = (0;8) c)overrightarrow m = ( - 2;1),overrightarrow n = ( - 6;3) d)overrightarrow c = (3;4),overrightarrow d = (6;9) end{array}

Câu hỏi: 106674

Câu hỏi số 19: Vận dụng

Cho ba vectơ overrightarrow{a}=(3;1);overrightarrow{b}=(-1;2);overrightarrow{c}=(-1;7)

Hãy biểu diễn vectơ overrightarrow{p}=overrightarrow{a}+overrightarrow{b}+overrightarrow{c} qua các vectơ a và b.

Câu hỏi: 106651

Câu hỏi số 20: Vận dụng

Cho dpi{100} overrightarrow{a}=(2;1);overrightarrow{b}=(3;4);overrightarrow{c}=(7;2)

a) Tìm tọa độ của vectơ small overrightarrow{u}=2overrightarrow{a}-3overrightarrow{b}+overrightarrow{c}

b) Tìm tọa độ của vectơ v sao cho dpi{100} overrightarrow{v}+overrightarrow{a}=overrightarrow{b}-overrightarrow{c}

c) Tìm k,m để dpi{100} overrightarrow{c}=koverrightarrow{a}+moverrightarrow{b}

Câu hỏi: 106650

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com