Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng

Cho hình bình hành ABCD. E là trung điểm CD. Hãy phân tích overrightarrow{AE} theo 2 vectơ  overrightarrow{u}=overrightarrow{AD}, overrightarrow{v}=overrightarrow{AB}.

Câu hỏi: 106604

Câu hỏi số 12: Vận dụng

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.

Hãy biến đổi vectơ overrightarrow{AM} theo hai vectơ overrightarrow{AB}; overrightarrow{AC}

Câu hỏi: 106603

Câu hỏi số 13: Vận dụng

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O và M trung điểm AB. Tính độ dài các vectơ overrightarrow{AB},overrightarrow{AC},overrightarrow{OA},overrightarrow{OM},overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}

Câu hỏi: 106561

Câu hỏi số 14: Vận dụng cao

Cho hình buống ABCD cạnh b. Tính left | overrightarrow{DA}-overrightarrow{AB} 
ight |, left | overrightarrow{DA}+overrightarrow{DC} 
ight |,left | overrightarrow{DB}+overrightarrow{DC} 
ight |

Câu hỏi: 106519

Câu hỏi số 15: Vận dụng cao

Cho tam giác ABC vuông tại A cówidehat{ABC}=30^{circ}; BC=asqrt{5}. Tính độ dài của các vectơ overrightarrow{AB}+overrightarrow{BC},overrightarrow{AC}-overrightarrow{BC}, overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC.}

Câu hỏi: 106515

Câu hỏi số 16: Vận dụng cao

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC=b lấy E, F sao cho AE=EF=FC, BE cắt AM tại N. Tính độ dài vectơ 

overrightarrow{u}=overrightarrow{AE}+overrightarrow{AF}+overrightarrow{AN}+overrightarrow{MN}

Câu hỏi: 106502

Câu hỏi số 17: Vận dụng cao

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính left | overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC} 
ight | và left | overrightarrow{AB}-overrightarrow{AC} 
ight |

Câu hỏi: 106486

Câu hỏi số 18: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm AB, AC và BC. Xác định hiệu overrightarrow{AM}-overrightarrow{AN}; overrightarrow{MN}-overrightarrow{NC} ; overrightarrow{MN}-overrightarrow{PN} ; overrightarrow{BP}-overrightarrow{CP}

Câu hỏi: 106392

Câu hỏi số 19: Vận dụng

Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Xác định tổng của hai véc tơ overrightarrow{NC} và  ;  và  ;  và overrightarrow{NC} ;  và .

Câu hỏi: 106382

Câu hỏi số 20: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết A(1, -3). B(3, -5), C(2, -2). Tìm tọa độ:

a. Giao điểm E của BC với phân giác trong của góc A.

b. Giao điểm F của BC với phân giác ngoài của góc A.

F(4, 8)

F(4, -8)

F(-4, -8)

F(4, -8)

Câu hỏi: 106194

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com