Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 21:

Viết vectơ u dưới dạng  khi biết tọa độ của nó là:

(2;-3),(-1;8),(2;0),(0;-1),(0;0),dpi{100} (pi ;-sin10^{circ})

Câu hỏi : 106649

Câu 22:

Viết tọa độ các vectơ sau:

overrightarrow{a}=2overrightarrow{i}-3overrightarrow{j}

overrightarrow{b}=frac{1}{3}overrightarrow{i}+5overrightarrow{j}

overrightarrow{c}=3overrightarrow{i}

overrightarrow{d}=-2overrightarrow{j}

Câu hỏi : 106648

Câu 23:

Cho lục giác đều ABCDEF. Tìm tập hợp điểm M sao cho:

left | overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC} 
ight |+left | overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF} 
ight |

nhận giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi : 106647

Câu 24:

Cho tứ giác ABCD. 

a) Xác định điểm O sao cho: overrightarrow{OB}+4overrightarrow{OC}=2overrightarrow{OD}

b) Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: |overrightarrow{MB}+4overrightarrow{MC}-2overrightarrow{MD}|=|3overrightarrow{MA}|

Câu hỏi : 106646

Câu 25: Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M trong mỗi trường hợp:

a) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}|=|overrightarrow{MA}-overrightarrow{MB}|

b) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}|=|overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}|

Câu hỏi : 106645

Câu 26:

Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M trong mỗi trường hợp sau:

a) overrightarrow{MA}=overrightarrow{MB}

b) overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

c) |overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}|=|overrightarrow{MA}+overrightarrow{MC}|

Câu hỏi : 106644

Câu 27:

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DE. Gọi I,J lần lượt là trung điểm MP, NQ. Chứng minh IJ//AE và IJ=AE/4.

Câu hỏi : 106643

Câu 28:

Cho tam giác ABC. Hai điểm M,N được xác định bởi các hệ thức: 

overrightarrow{BC}+overrightarrow{MA}=overrightarrow{0};overrightarrow{AB}-overrightarrow{NA}-3overrightarrow{NA}=overrightarrow{0}

Chứng minh MN//AC.

Câu hỏi : 106642

Câu 29: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AM và K là điểm trên cạnh AC sao cho AK=AC/3. Chứng minh B,I,K thẳng hàng.

Câu hỏi : 106641

Câu 30:

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác, D là điểm đối xứng với A qua O.

a) Chứng minh tứ giác HCDB là hình bình hành.

b) Chứng minh overrightarrow{HA}+overrightarrow{HB}+overrightarrow{HC}=2overrightarrow{HO};overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OC}=overrightarrow{OH}

Suy ra O,H,G thẳng hàng.

Câu hỏi : 106640

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com