Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 31: Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI=CA/4, J là điểm mà

overrightarrow{BJ}=frac{1}{2}overrightarrow{AC}-frac{2}{3}overrightarrow{AB}

a) Chứng minh overrightarrow{BI}=frac{3}{4}overrightarrow{AC}-overrightarrow{AB}

b) Chứng minh B,I,J thẳng hàng.

 

Câu hỏi : 106639

Câu 32: Cho tứ giác ABCD. Các điểm M,N,P và Q lần lượt là trung điểm AB, BC,CD,DA. Chứng minh rằng hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm.

Câu hỏi : 106638

Câu 33:

Cho tứ giác ABCD có trọng tâm G. Gọi G1, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, BCD, CDA, DAB. Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm tứ giác G1G2G3G4.

Câu hỏi : 106637

Câu 34:

Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB, BC, CA ta lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho 

frac{AM}{AB}=frac{BN}{BC}=frac{CP}{CA}

Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Câu hỏi : 106636

Câu 35:

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Chứng minh overrightarrow{u}=overrightarrow{MA}-2overrightarrow{MB}+3overrightarrow{MC}-2overrightarrow{MD} không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

Câu hỏi : 106626

Câu 36:

Cho tam giác ABC, M là một điểm tùy ý.

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}-3overrightarrow{MC}  không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

Câu hỏi : 106625

Câu 37:

Cho tam giác ABC và một điểm M bất kì. Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}-2overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí điểm M. Dựng D sao cho overrightarrow{CD}=overrightarrow{v}

Câu hỏi : 106624

Câu 38:

Cho tam giác ABC cố định và điểm M di động.

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+4overrightarrow{MB}-5overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí của M.

Câu hỏi : 106623

Câu 39:

a) Cho M là điểm bất kì. 

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}-3overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí của M.

b) Gọi D là điểm sao cho overrightarrow{CD}=overrightarrow{v} , CD cắt AB tại K.

Chứng minh overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}=overrightarrow{0}; overrightarrow{CD}=3overrightarrow{CK}

Câu hỏi : 106622

Câu 40:

Cho tứ giác ABCD. Xác định điểm M,N,P sao cho

a) 2overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}.

b) overrightarrow{NA}+overrightarrow{NB}+overrightarrow{NC}+overrightarrow{ND}=overrightarrow{0}

c) 3overrightarrow{PA}+overrightarrow{PB}+overrightarrow{PC}+overrightarrow{PD}=overrightarrow{0}

A. M, N, P lần lượt là trung điểm AI, KH, AG

B. M, N, P lần lượt là trung điểm KH, AI, AG

C. M, N, P lần lượt là trung điểm KH, AG, AI

D. M, N, P lần lượt là trung điểm AI, AG, KH

Câu hỏi : 106621

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com