Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31: Vận dụng

Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI=CA/4, J là điểm mà

overrightarrow{BJ}=frac{1}{2}overrightarrow{AC}-frac{2}{3}overrightarrow{AB}

a) Chứng minh overrightarrow{BI}=frac{3}{4}overrightarrow{AC}-overrightarrow{AB}

b) Chứng minh B,I,J thẳng hàng.

 

Câu hỏi: 106639

Câu hỏi số 32: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD. Các điểm M,N,P và Q lần lượt là trung điểm AB, BC,CD,DA. Chứng minh rằng hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm.

Câu hỏi: 106638

Câu hỏi số 33: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD có trọng tâm G. Gọi G1, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, BCD, CDA, DAB. Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm tứ giác G1G2G3G4.

Câu hỏi: 106637

Câu hỏi số 34: Vận dụng

Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB, BC, CA ta lấy lần lượt các điểm M, N, P sao cho 

frac{AM}{AB}=frac{BN}{BC}=frac{CP}{CA}

Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Câu hỏi: 106636

Câu hỏi số 35: Vận dụng

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Chứng minh overrightarrow{u}=overrightarrow{MA}-2overrightarrow{MB}+3overrightarrow{MC}-2overrightarrow{MD} không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

Câu hỏi: 106626

Câu hỏi số 36: Vận dụng

Cho tam giác ABC, M là một điểm tùy ý.

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}-3overrightarrow{MC}  không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

Câu hỏi: 106625

Câu hỏi số 37: Vận dụng

Cho tam giác ABC và một điểm M bất kì. Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}-2overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí điểm M. Dựng D sao cho overrightarrow{CD}=overrightarrow{v}

Câu hỏi: 106624

Câu hỏi số 38: Vận dụng

Cho tam giác ABC cố định và điểm M di động.

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+4overrightarrow{MB}-5overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí của M.

Câu hỏi: 106623

Câu hỏi số 39: Vận dụng

a) Cho M là điểm bất kì. 

Chứng minh rằng overrightarrow{v}=overrightarrow{MA}+2overrightarrow{MB}-3overrightarrow{MC} không phụ thuộc vào vị trí của M.

b) Gọi D là điểm sao cho overrightarrow{CD}=overrightarrow{v} , CD cắt AB tại K.

Chứng minh overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}=overrightarrow{0}; overrightarrow{CD}=3overrightarrow{CK}

Câu hỏi: 106622

Câu hỏi số 40: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD. Xác định điểm M,N,P sao cho

a) 2overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}.

b) overrightarrow{NA}+overrightarrow{NB}+overrightarrow{NC}+overrightarrow{ND}=overrightarrow{0}

c) 3overrightarrow{PA}+overrightarrow{PB}+overrightarrow{PC}+overrightarrow{PD}=overrightarrow{0}

Câu hỏi: 106621

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com