Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 41:

Cho tam giác ABC

a) Tìm điểm K sao cho overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}=overrightarrow{CB}

b) Tìm điểm M sao cho overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

Câu hỏi : 106620

Câu 42:

Xác định các điểm I, J, K, L biết:

a) overrightarrow{IA}-2overrightarrow{IB}=overrightarrow{0}

b) overrightarrow{JA}-overrightarrow{JB}-2overrightarrow{JC}=overrightarrow{0}

c) overrightarrow{KA}+overrightarrow{KB}+overrightarrow{KC}=overrightarrow{BC}

d) 2overrightarrow{LA}-overrightarrow{LB}+3overrightarrow{LC}=overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC}

Câu hỏi : 106619

Câu 43: Cho hai điểm A và B. Tìm điểm I sao cho overrightarrow{IA}+3overrightarrow{IB}=overrightarrow{0}

 

Câu hỏi : 106618

Câu 44:

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và BD. Chứng minh 2overrightarrow{MN}=overrightarrow{AC}+overrightarrow{BD}=overrightarrow{AD}+overrightarrow{BC}

Câu hỏi : 106617

Câu 45: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Chứng minh:

a) Với điểm M bất kì ta có overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}+overrightarrow{MD}=4overrightarrow{MO}

b) overrightarrow{AB}+2overrightarrow{AC}+overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AC}

Câu hỏi : 106616

Câu 46: Cho tam giác ABC có trọng tâm O. Gọi M là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC và D, E, F lần lượt là hình chiếu của nó trên các cạnh BC, CA, AB.

Chứng minh:

overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF}=frac{3}{2}overrightarrow{MO}

Câu hỏi : 106614

Câu 47: Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý.

a) Hãy xác định các điểm D, E, F sao cho 

overrightarrow{MD}=overrightarrow{MC}+overrightarrow{AB},overrightarrow{ME}=overrightarrow{MA}+overrightarrow{BC},overrightarrow{MF}=overrightarrow{MB}+overrightarrow{CA}

Chứng minh các điểm D, E, F không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

b) Chứng minh overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF}

Câu hỏi : 106613

Câu 48: Cho tam giác ABC có 3 trung tuyến AM, BN, CP.

Chứng minh overrightarrow{AM}+overrightarrow{BN}+overrightarrow{CP}=overrightarrow{0}

Câu hỏi : 106612

Câu 49: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh:

a) Với mọi điểm M thì overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=3overrightarrow{MG}

b) Nếu overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0} thì M là trọng tâm G.

Câu hỏi : 106611

Câu 50: Cho tam giác ABC. H đối xứng với B qua trọng tâm G. M là trung điểm BC. Chứng minh:

a) overrightarrow{AH}=frac{2}{3}overrightarrow{AC}-frac{1}{3}overrightarrow{AB}; overrightarrow{CH}=-frac{1}{3}overrightarrow{AB}+-frac{1}{3}overrightarrow{AC}

b) overrightarrow{MH}=frac{1}{6}overrightarrow{AC}-frac{5}{6}overrightarrow{AB}

Câu hỏi : 106610

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com