Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41: Vận dụng

Cho tam giác ABC

a) Tìm điểm K sao cho overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}=overrightarrow{CB}

b) Tìm điểm M sao cho overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+2overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}

Câu hỏi: 106620

Câu hỏi số 42: Vận dụng

Xác định các điểm I, J, K, L biết:

a) overrightarrow{IA}-2overrightarrow{IB}=overrightarrow{0}

b) overrightarrow{JA}-overrightarrow{JB}-2overrightarrow{JC}=overrightarrow{0}

c) overrightarrow{KA}+overrightarrow{KB}+overrightarrow{KC}=overrightarrow{BC}

d) 2overrightarrow{LA}-overrightarrow{LB}+3overrightarrow{LC}=overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC}

Câu hỏi: 106619

Câu hỏi số 43: Vận dụng

Cho hai điểm A và B. Tìm điểm I sao cho overrightarrow{IA}+3overrightarrow{IB}=overrightarrow{0}

 

Câu hỏi: 106618

Câu hỏi số 44: Vận dụng

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và BD. Chứng minh 2overrightarrow{MN}=overrightarrow{AC}+overrightarrow{BD}=overrightarrow{AD}+overrightarrow{BC}

Câu hỏi: 106617

Câu hỏi số 45: Vận dụng

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Chứng minh:

a) Với điểm M bất kì ta có overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}+overrightarrow{MD}=4overrightarrow{MO}

b) overrightarrow{AB}+2overrightarrow{AC}+overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AC}

Câu hỏi: 106616

Câu hỏi số 46: Vận dụng

Cho tam giác ABC có trọng tâm O. Gọi M là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC và D, E, F lần lượt là hình chiếu của nó trên các cạnh BC, CA, AB.

Chứng minh:

overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF}=frac{3}{2}overrightarrow{MO}

Câu hỏi: 106614

Câu hỏi số 47: Vận dụng

Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý.

a) Hãy xác định các điểm D, E, F sao cho 

overrightarrow{MD}=overrightarrow{MC}+overrightarrow{AB},overrightarrow{ME}=overrightarrow{MA}+overrightarrow{BC},overrightarrow{MF}=overrightarrow{MB}+overrightarrow{CA}

Chứng minh các điểm D, E, F không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

b) Chứng minh overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{MD}+overrightarrow{ME}+overrightarrow{MF}

Câu hỏi: 106613

Câu hỏi số 48: Vận dụng

Cho tam giác ABC có 3 trung tuyến AM, BN, CP.

Chứng minh overrightarrow{AM}+overrightarrow{BN}+overrightarrow{CP}=overrightarrow{0}

Câu hỏi: 106612

Câu hỏi số 49: Vận dụng

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh:

a) Với mọi điểm M thì overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=3overrightarrow{MG}

b) Nếu overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+overrightarrow{MC}=overrightarrow{0} thì M là trọng tâm G.

Câu hỏi: 106611

Câu hỏi số 50: Vận dụng

Cho tam giác ABC. H đối xứng với B qua trọng tâm G. M là trung điểm BC. Chứng minh:

a) overrightarrow{AH}=frac{2}{3}overrightarrow{AC}-frac{1}{3}overrightarrow{AB}; overrightarrow{CH}=-frac{1}{3}overrightarrow{AB}+-frac{1}{3}overrightarrow{AC}

b) overrightarrow{MH}=frac{1}{6}overrightarrow{AC}-frac{5}{6}overrightarrow{AB}

Câu hỏi: 106610

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com