Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 1: Cho điểm M(4, 1), hai điểm A(a, 0), B(0, b) với a,b >0 sao cho A, B, M thẳng hàng. Xác định tọa độ của A, B sao cho:

a. Diện tích igtriangleup OAB nhỏ nhất.

b. OA + OB nhỏ nhất.

c. frac{1}{OA^{2}} + frac{1}{OB^{2}} nhỏ nhất.

A. A(8, 0); B (0, 2).

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

B. A(-8, 0); B (0, 2).

A(6, 0); B(3, 0).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

C. A(8, 0); B (0, 2).

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(17, 0).

D. A(8, 0); B (0, 2).

A(0, 6); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

Câu hỏi : 106130

Câu 2: Cho igtriangleup ABC, biết A(-1, 3), B(2, 4), C(0, 1). Tìm tọa độ:

a. Trọng tâm G của igtriangleup ABC.

b. Vectơ trung tuyến underset{AA_{1}}{
ightarrow} .

c. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp igtriangleup ABC.

d. Điểm D, sao cho ABCD là hình bình hành.

A. G(frac{1}{3}, frac{8}{3}) ; underset{AA_{1}}{
ightarrow}=(2, frac{1}{2}) ;   I(frac{11}{14}, frac{37}{14}); D(-3,0)

B. G(frac{1}{3}, frac{8}{3}) ; underset{AA_{1}}{
ightarrow}=(2, frac{1}{2}) ;   I(frac{11}{14}, frac{37}{14}); D(3,0)

C. G(frac{1}{3}, frac{3}{8}) ; underset{AA_{1}}{
ightarrow}=(2, frac{1}{2}) ;   I(frac{11}{14}, frac{37}{14}); D(-3,0)

D. G(frac{1}{3}, frac{8}{3}) ; underset{AA_{1}}{
ightarrow}=(2, -frac{1}{2}) ;   I(frac{11}{14}, frac{37}{14}); D(-3,0)

Câu hỏi : 106125

Câu 3: Cho bốn điểm A(1, 1), B(2, -1), C(4, 3) và D(16, 3). Hãy biểu diễn vectơ underset{AD}{
ightarrow} theo các vectơ underset{AB}{
ightarrow} , underset{AC}{
ightarrow}.

A. underset{AD}{
ightarrow} = 4underset{AB}{
ightarrow} + 3underset{AC}{
ightarrow}

B. underset{AD}{
ightarrow} = 3underset{AB}{
ightarrow} - 4underset{AC}{
ightarrow}

C. underset{AD}{
ightarrow} = 3underset{AB}{
ightarrow} + 4underset{AC}{
ightarrow}

D. underset{AD}{
ightarrow} = -3underset{AB}{
ightarrow} + 4underset{AC}{
ightarrow}

Câu hỏi : 106124

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com