Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(6;3),B(-3;6),C(1;-2).

a) Chứng minh A,B,C là ba đỉnh một tam giác.

b) Xác định điểm D trên trục hoành sao cho ba điểm A,B,D thẳng hàng.

c) Xác định điểm E trên cạnh BC sao cho BE=2EC.

d) Xác định giao điểm hai đường thẳng DE và AC

Câu hỏi: 106693

Câu hỏi số 2: Vận dụng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;-1),B(-1;2) và I(1;-1). Xác định tọa độ C,D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ tâm O của hình bình hành ABCD.

Câu hỏi: 106692

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

Cho tam giác ABC có A(3;4),B(2;1),C(-1;-2). Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho SABC=3SABM

Câu hỏi: 106691

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

Cho bốn điểm A(-2;-3),B(3;7),C(0;3),D(-4;-5). Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Câu hỏi: 106690

Câu hỏi số 5: Vận dụng cao

Cho tam giác ABC có A(-1;1),B(5;-3), đỉnh C nằm trên Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C

Câu hỏi: 106689

Câu hỏi số 6: Vận dụng cao

Cho A(-1;3),B(4;2),C(3;5)

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng.

b) Tìm D sao cho overrightarrow{AD}=-3overrightarrow{BC}

c) Tìm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE.

Câu hỏi: 106688

Câu hỏi số 7: Vận dụng cao

Cho A(-3;4), B(1;1), C(5;5).

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng

b) Tìm điểm D sao cho A là trung điểm BD.

c) Tìm điểm E trên trục Ox sao cho A, B,E thẳng hàng.

Câu hỏi: 106687

Câu hỏi số 8: Vận dụng cao

Cho ba điểm A(-1;1),B(1;3),C(-2;0)

a) Chứng minh A,B,C thẳng hàng

b) Tìm các tỉ số mà A chia đoạn BC, B chia đoạn AC và C chia đoạn AB

Câu hỏi: 106686

Câu hỏi số 9: Vận dụng cao

Cho hai điểm phân biệt A(xA;yA) và B(xB;yB). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu

overrightarrow{MA}=koverrightarrow{MB} (k
eq 1)

Chứng minh rằng

left{egin{matrix} x_{M}=frac{x_{A}-kx_{B}}{1-k} y_{M}=frac{y_{A}-ky_{B}}{1-k} end{matrix}
ight..

Câu hỏi: 106685

Câu hỏi số 10: Vận dụng cao

Cho ba điểm A(2;5),B(1;1),C(3;3)

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho 

overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AB}-2overrightarrow{AC}

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành ấy.

Câu hỏi: 106684

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com