Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Công cuộc đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu to lớn. Em hãy:

1. Tìm các dân chứng để chứng minh nhận định trên.

2. Nêu một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập của nước ta thời gian tới

Câu hỏi: 57489

Bài 2:

Dựa vào bảng số liệu sau :

                     Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2005

                                                                                      ( Đơn vị : tỉ USD )

Câu hỏi số 2:

Hãy nêu những thành tựu đạt được về mặt kinh tế - xã hội của nước ta từ sau công cuộc Đổi mới (1986) cho đến nay. 

Câu hỏi: 48032

Câu hỏi số 3:

Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết

các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi: 48014

Câu hỏi số 4:

Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế nào trong thời kì Đổi mới?

Câu hỏi: 48012

Bài 5:

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế (%)

Câu hỏi số 5:

Tóm tắt tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 đến nay.

Câu hỏi: 47931

Câu hỏi số 6:

Hãy phân biệt khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta.

Câu hỏi: 47910

Câu hỏi số 7:

Việc mở rộng, đa dạng hoá các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 47906

Câu hỏi số 8:

Hãy kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến nào quan trọng nhất? Tại sao? 

Câu hỏi: 47890

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com