Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

KHÓA TIẾNG ANH LỚP 9 DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2020 - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6 Bài giảng: 71 Đề thi: 39
Ngày hết hạn: 15/08/2020
Giá: 299,000 đ Đặt mua

KHÓA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC cung cấp kiến thức cơ bản một cách cô đọng và dễ hiểu nhất:

 Gồm 6 chuyên đề; 72 bài giảng; 38 đề thi; hơn 1000 bài tập tự luận & trắc nghiệm. 

 Hiểu được các ký tự phiên âm quốc tế cũng như cách phát âm chuẩn các từ tiếng Anh. 

 Cung cấp vốn từ vựng cơ bản theo các chủ đề; kiến thức ngữ pháp cơ bản giúp người học nắm được cách diễn đạt câu hoàn chỉnh. 

Chuyên đề 1. Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:16:34 Đã phát hành: 31/03/2019
Chuyên đề 2. Ngữ âm (Pronunciation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 7 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ
Bài giảng: 43 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Từ vựng cơ bản (Basic vocabulary)
Bài giảng: 10 Đề thi: 10 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp cơ bản (Basic grammar)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 120,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Thi online (Online test)
Bài giảng: 0 Đề thi: 10 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua

Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu

Đính Chính: Phút thứ

Các bài giảng miễn phí khác cùng khóa

2. Các nguyên âm đơn Đã phát hành: 01/04/2019

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm (Pronunciation)

22. Phụ âm /p/ Đã phát hành: 02/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

23. Phụ âm /b/ Đã phát hành: 04/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

24. Phụ âm /t/ Đã phát hành: 06/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

25. Phụ âm /d/ Đã phát hành: 08/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

26. Phụ âm /k/ Đã phát hành: 10/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

27. Phụ âm /g/ Đã phát hành: 12/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

28. Phụ âm /s/ Đã phát hành: 14/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

29. Phụ âm /z/ Đã phát hành: 16/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

30. Phụ âm /ʃ/ Đã phát hành: 18/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

31. Phụ âm /ʒ/ Đã phát hành: 20/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

32. Phụ âm /tʃ/ Đã phát hành: 22/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

33. Phụ âm /dʒ/ Đã phát hành: 24/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

34. Phụ âm /f/ Đã phát hành: 26/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

35. Phụ âm /v/ Đã phát hành: 28/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

36. Phụ âm /w/ Đã phát hành: 30/06/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

37. Phụ âm /j/ Đã phát hành: 02/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

38. Phụ âm /h/ Đã phát hành: 04/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

39. Phụ âm /θ/ Đã phát hành: 06/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

40. Phụ âm /ð/ Đã phát hành: 08/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

41. Phụ âm /m/ Đã phát hành: 10/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

42. Phụ âm /n/ Đã phát hành: 12/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

43. Phụ âm /ŋ/ Đã phát hành: 14/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

44. Phụ âm /l/ Đã phát hành: 16/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

45. Phụ âm /r/ Đã phát hành: 18/07/2019

Thuộc chuyên đề: Thực hành phát âm chuẩn - Với giáo viên bản ngữ

Hoàng Qúy Anh

hay quá

Nguyễn Thảo Quyên

cô giáo giảng bài hay và dễ mến quá :))

truongnv

cô giảng hay ạ

Đàm Kiệt

Thích giọng cô lắm luôn :#

tôi là ai

bài giảng của cô hay lắm ạ

Bình luận

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com