Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quy định tính điểm thành tích

Cách tính điểm thành tích và quy định điểm xếp hạng trên Tuyensinh247.Com

 

1. Điểm Thành tích

Điểm thành tích (ĐTT) là điểm số đánh giá sự chăm chỉ học tập của mỗi thành viên.

Điểm thành tích được Tích lũy khi thành viên tham gia làm đề thi online (chỉ tính trong thời gian thi online)

- Cách tính điểm thành tích như sau:

+ Làm bài thi online trong giờ quy định : Với mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm; trả lời sai bị trừ 5 điểm

- Đối với bài tập lẻ trong luyện dạng, chuyên đề hay các bài tập trong các đề thi thử:

+ Tránh tình trạng một số thành viên lạm dụng nhiều tài khoản để ăn gian bài làm đúng trong phần này thì từ ngày 4/11/2014 tuyensinh247.com chính thức bỏ tính điểm thành tích phần luyện dạng chuyên đề và bài tập trong các đề thi thử.

- Đối với đề trong sự kiện trực tuyến: tuyensinh247TV:

+ Làm bài và trao đổi bài thoải mái mà không bị trừ điểm thành tích.

Dưới đây là bảng quy đổi điểm thành tích và xếp hạng level

Bảng quy đổi Điểm thành tích và Xếp hạng Level

(Ngay khi đăng ký là thành viên trên Tuyensinh, các bạn sẽ được + 10 ĐTT)

Cấp độ

Mức điểm

Cấp độ

Mức điểm

Cấp độ

Mức điểm

Cấp 1

 < 500

Cấp 21

= 27100

Cấp 41

= 94100

Cấp 2

=  500

Cấp 22

= 29500

Cấp 42

= 98500

Cấp 3

= 1000

Cấp 23

=  32000

Cấp 43

= 103000

Cấp 4

= 1600

Cấp 24

= 34600

Cấp 44

= 107600

Cấp 5

= 2300

Cấp 25

= 37300

Cấp 45

= 112300

Cấp 6

= 3100

Cấp 26

= 40100

Cấp 46

= 117100

Cấp 7

= 4000

Cấp 27

= 43000

Cấp 47

= 122000

Cấp 8

= 5000

Cấp 28

= 46000

Cấp 48

= 127000

Cấp 9

= 6100

Cấp 29

= 49100

Cấp 49

= 132100

Cấp 10

= 7300

Cấp 30

= 52300

Cấp 50

= 137300

Cấp 11

= 8600

Cấp 31

= 55600

Cấp 51

= 142600

Cấp 12

= 10000

Cấp 32

= 59000

Cấp 52

= 148000

Cấp 13

= 11500

Cấp 33

= 62500

Cấp 53

= 153500

Cấp 14

= 13100

Cấp 34

= 66100

Cấp 54

= 159100

Cấp 15

= 14800

Cấp 35

= 69800

Cấp 55

= 164800

Cấp 16

= 16600

Cấp 36

= 73600

Cấp 56

=170600

Cấp 17

= 18500

Cấp 37

= 77500

Cấp 57

=176500

Cấp 18

= 20500

Cấp 38

= 81500

Cấp 58

182500

Cấp 19

= 22600

Cấp 39

= 85600

Cấp 59

= 188600

Cấp 20

= 24800

Cấp 40

= 89800

Cấp 60

= 194800


2. Quy định Tính điểm và Xếp hạng

- Để đảm bảo tính công bằng trong việc xếp hạng, mỗi học viên sẽ chỉ được phép làm bài thi  online 1 lần trong thời gian diễn ra bài thi (hoặc cuộc thi) và sử dụng kết quả của lần thi đầu tiên đó làm căn cứ xếp hạng và + điểm thành tích.

- Phương thức tính điểm, xếp hạng áp dụng cho mỗi bài thi dựa trên các nguyên tắc:

+ Căn cứ vào Tổng số câu trả lời đúng và sai + Thời gian làm bài thực tế (được tính tới số giây).

+ Bài thi có Tổng số câu trả lời đúng nhiều hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

+ Nếu nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng thì bài thi nào có Thời gian làm bài thực tế ít hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

+ Nếu nhiều bài thi có cùng Tổng số câu trả lời đúng và Thời gian làm bài thực tế bằng nhau thì bài thi nào nộp trước sẽ được xếp hạng cao hơn.

Chú ý: Tất cả các gian lận thi cử (VD: lập nhiều tài khoản để làm bài thi...) sẽ được hệ thống kiểm soát và xử lí vi phạm:

- Thông báo cho thành viên biết và không được ghi nhận thành tích đạt được do gian lận làm bài thi.

- Vi phạm lần 1 xóa kết quả thi, vi phạm lần 2 sẽ bị khóa tài khoản.

 

Tuyensinh247.Com - Luyện thi đại học trực tuyến hàng đầu VN 

Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên Tuyensinh247.com

12 bình luậnHỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com