Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm)

Hãy nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Ơ-nit Hê-minh-uê.

Câu hỏi: 82391

Câu hỏi số 2:

(3,0 điểm) 

Viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) nêu suy nghĩ của anh/chị về quan niệm sau: “Công việc tránh cho ta ba cái hại lớn: buồn chán, hư đốn, túng thiếu”. (Voltaire)

Câu hỏi: 82392

Câu hỏi số 3:

(5,0 điểm) 

Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.

Câu hỏi: 82393