Câu hỏi số 1:

Hãy xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:

                   “Chỉ có thuyền mới hiểu

                    Biển mênh mông dường nào

                    Chỉ có biển mới biết

                    Thuyền đi đâu về đâu…”

 (Xuân Quỳnh)

(2,0 điểm)

Câu hỏi: 70097

Câu hỏi số 2:

Từ số phận của Tiểu Thanh (qua bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” của Nguyễn Du), em có suy nghĩ gì về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến? Hãy viết một văn bản ngắn để trình bày. (3,0 điểm)

Câu hỏi: 70098

Câu hỏi số 3:

Hãy hoá thân vào nhân vật An Dương Vương để kể lại câu chuyện “An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy”.  (5,0 điểm)

 

Câu hỏi: 70099