Câu hỏi số 1:

Các từ ngữ “mình, ta” trong câu ca dao

                           “Mình về mình có nhớ ta,

                     Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”

biểu hiện dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Vì sao có thể nói như thế? (1,0 điểm) 

Câu hỏi: 70027

Câu hỏi số 2:

“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,

Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào”

(Nguyễn Bính, “Tương tư”)

Anh/chị hãy chỉ ra biện pháp tu từ hoán dụ và ẩn dụ trong hai câu thơ trên. (1,0 điểm) 

Câu hỏi: 70029

Câu hỏi số 3:

Anh/chị hiểu như thế nào về hình ảnh “ngọc trai – nước giếng” trong truyện “An Dương Vương và Mị Châu –Trọng Thủy”? (1,5 điểm)

Câu hỏi: 70031

Câu hỏi số 4:

Chép lại bản phiên âm và bản dịch thơ bài “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão.(1,5 điểm) 

Câu hỏi: 70032

Câu hỏi số 5:

Dựa vào ý nghĩa câu danh ngôn sau, anh/chị hãy kể lại một câu chuyện có liên quan đến bản thân:

“Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều” (Karl Marx)

(5,0 điểm) 

Câu hỏi: 70034