Câu hỏi số 1:

Trình bày ngắn gọn suy ngẫm của em về tâm sự của Nguyễn du qua hai câu thơ:

                           “Bất tri tam bách dư niên hậu

                            Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

                            (Không biết hơn ba trăm năm sau

                            Thiên hạ ai người khóc Tố Như?)

                                             (“Đọc Tiểu Thanh kí” - Nguyễn Du)

( 3,0 điểm) 

Câu hỏi: 68963

Câu hỏi số 2:

Phạm Ngũ Lão tuy chỉ để lại hai bài thơ nhưng tên tuổi của ông vẫn thuộc

hàng những tác giả danh tiếng nhất của văn học thời Trần bởi thơ của ông đã toát

lên hào khí Đông A - hào khí thời Trần - một trong những thời đại hào hùng nhất

của lịch sử Việt Nam.

Hãy phân tích bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão để làm sáng tỏ nhận định trên.( 7,0 điểm)

Câu hỏi: 68967