Câu hỏi số 1:

 1. Biểu hiện đặc trưng nhất của cảm hứng yêu nước trong giai đoạn văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX là gì?

a. Lòng tự hào dân tộc

b. Yêu nước là yêu dân

c. Tư tưởng trung quân ái quốc

d. Yêu thiên nhiên, cảnh trí non sông, đất nước

2. Trong bài “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi, hai câu thơ nào thể hiện rõ nhất lòng yêu nước của nhà thơ? Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) để nhận xét về lòng yêu nước của Nguyễn Trãi.

(3,0 điểm)

Câu hỏi: 70229

Câu hỏi số 2:

Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão để thấy được vẻ đẹp của người tráng sĩ triều Trần. (7,0 điểm)

Câu hỏi: 70232