Câu hỏi số 1:

 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Văn bản Khái quát văn học dân gian trong sách giáo khoa thuộc kiểu phong cách chức năng nào?

Câu hỏi: 70308

Câu hỏi số 2:

 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Thể loại văn học dân gian nào chứa đựng yếu tố lịch sử?

Câu hỏi: 70309

Câu hỏi số 3:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

“Tiễn dặn người yêu” là truyện thơ nổi tiếng của dân tộc nào?

Câu hỏi: 70310

Câu hỏi số 4:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Truyện “An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ” thuộc thể loại nào sau đây?

Câu hỏi: 70312

Câu hỏi số 5:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” có mấy nhân vật?

Câu hỏi: 70314

Câu hỏi số 6:

 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Sự hoá thân của Tấm thể hiện điều gì?

Câu hỏi: 70315

Câu hỏi số 7:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Văn bản Ô-đi-xê và Đăm Săn có những điểm nào giống nhau?

Câu hỏi: 70323

Câu hỏi số 8:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

Văn học trung đại Việt Nam phát triển qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 70325

Câu hỏi số 9:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

Bài thơ “Tỏ lòng” gợi cho em cảm nhận điều gì?

Câu hỏi: 70326

Câu hỏi số 10:

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) 

“Cảnh ngày hè” được viết bằng thể thơ nào?

Câu hỏi: 70327

Câu hỏi số 11:

PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Hãy tưởng tượng mình là cô Tấm, tự kể lại câu chuyện về cuộc đời mình, và tìm một kết thúc khác cho câu chuyện “Tấm Cám”.

 

Câu hỏi: 70328