Câu hỏi số 1:

Hãy chỉ ra những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong câu ca dao sau:

“Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”

(2,0 điểm)

Câu hỏi: 72272

Câu hỏi số 2:

Anh/chị viết một bài văn nghị luận (khoảng 150 từ ) bàn về vấn đề ô nhiễm môi trường nước sạch hiện nay.  (3,0 điểm)

Câu hỏi: 72274

Câu hỏi số 3:

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng trang nam nhi thời Trần trong bài thơ “Tỏ lòng” (Phạm Ngũ Lão) (5,0 điểm)

Câu hỏi: 72281