Câu hỏi số 1:

Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của phép tu từ hoán dụ trong ý biểu đạt ý thơ ở câu thơ sau:

                      “Hạnh phúc ở mỗi bàn tay vun xới”

                    (“Với Đảng mùa xuân” – Tố Hữu)

(2,0 điểm)

Câu hỏi: 72380

Câu hỏi số 2:

 Tóm tắt truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy” theo nhân vật An Dương Vương (không quá 2 phần 3 trang giấy thi)

Theo anh (chị) chi tiết “xác Mị Châu hóa thành người con gái cụt đầu “được đưa về thờ ở khu di tích Cổ Loa muốn nhắc chúng ta điều gì?  (3,0 điểm)

Câu hỏi: 72381

Câu hỏi số 3:

 Cảm nhận của anh(chị) về bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễ Trãi. (5,0 điểm)

Câu hỏi: 72382