Câu hỏi số 1:

Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đã nỗ lực hết mình để đạt giải Fields (tương đương giải Nô – ben về toán học), sau khi nhận giải có chia sẻ đại ý rằng: Không nhất thiết tất cả mọi người đều phải đạt được giải Fields, nhưng ai cũng có quyền ước mơ đến giải Fields và làm điều gì đó để nâng cao ý nghĩa cuộc sống của mình.

Suy nghĩ của anh (chị)  từ lời chia sẻ trên. (4.0 điểm)

Câu hỏi: 68887

Câu hỏi số 2:

 Bàn về thơ, nữ sĩ Xuân Quỳnh có viết:

 “Thơ đối với cuộc sống ví như người con gái đối với gia đình, cái để người ta làm quen là nhan sắc, nhưng cái để sống với nhau lâu dài lại là đức hạnh”.

 Anh (Chị)  hiểu ý kiến trên như thế nào?

Hãy làm sáng tỏ điều đó bằng việc phân tích một bài thơ trong phong trào Thơ mới mà anh (chị) yêu thích. (6.0 điểm) 

 

Câu hỏi: 68888