Câu hỏi số 1:

Từ đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” (Chương XV, “Số đỏ” - Vũ Trọng Phụng), anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề sau:

Phê phán trong cuộc sống, nên chăng? (3,0 điểm) 

Câu hỏi: 69289

Câu hỏi số 2:

Hãy phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo (tác phẩm “Chí Phèo” – Nam Cao) khi nhận được sự quan tâm của thị Nở. (7,0 điểm)

Câu hỏi: 69290