Câu hỏi số 1:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (4.0 điểm)

Viết một văn bản ngắn  (khoảng 400 từ) trình bày ý kiến của anh/ chị về phương châm: “Học đi đôi với hành”.

Câu hỏi: 71616

Câu hỏi số 2:

PHẦN RIÊNG:

Theo chương trình Chuẩn (6.0 điểm)

Cảm nhận của anh/ chị về bài thơ “Câu cá mùa thu” (“Thu điếu”) của Nguyễn Khuyến

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối buông cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp đọng dưới chân bèo.”

(“Câu cá mùa thu”- Nguyễn Khuyến, theo Sách Ngữ Văn 11- Chuẩn, tập 1, trang 21,22- NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)

 

Câu hỏi: 71617

Câu hỏi số 3:

PHẦN RIÊNG: 

Theo chương trình Nâng cao (6.0 điểm)

Phân tích giá trị nghệ thuật và tư tưởng của đoạn văn tả cảnh Ông Huấn Cao cho chữ trong trại giam (trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân). Vì sao tác giả lại cho đó là "một cảnh tượng xưa nay chưa từng có" ?

 

Câu hỏi: 71618